Khánh Hòa lập quy hoạch loạt khu đô thị, công nghiệp, cảng biển thuộc Khu kinh tế Vân Phong

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong xem xét ưu tiên triển khai lập trước các quy hoạch phân khu tại khu vực đã có nhà đầu tư chiến lược đề xuất đầu tư dự án.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản thống nhất chủ trương cho phép Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) các khu chức năng thuộc Khu kinh tế Vân Phong (19 phân khu).

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong có trách nhiệm triển khai thực hiện các bước thủ tục tiếp theo; lưu ý thời gian, tiến độ thực hiện các đồ án; đồng thời, xem xét ưu tiên triển khai lập trước các quy hoạch phân khu tại khu vực đã có nhà đầu tư chiến lược đề xuất đầu tư dự án, nhất là các dự án trọng điểm đã được ký kết Biên bản ghi nhớ tại Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư của tỉnh.

Theo kế hoạch, các phân khu trình HĐND tỉnh trong tháng 8/2023 gồm phân khu 1: Khu du lịch sinh thái Đảo Hòn Lớn (4.929ha); phân khu 2: Khu du lịch Núi Khải Lương (2.180ha); phân khu 4: Khu đô thị, du lịch Vĩnh Yên - Mũi Đá Son (1.673ha); phân khu 8: Khu đô thị du lịch Cổ Mã - Tu Bông (5.508ha); phân khu 17: Khu đô thị và công nghiệp tập trung Bắc Hòn Hèo (3.679ha); phân khu 19: Khu chức năng công nghiệp và cảng biển Nam Vân Phong (6.987ha).

Các phân khu trình HĐND tỉnh trong tháng 10/2023 gồm phân khu 3: Khu Trung tâm cảng biển, đô thị, du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp Đầm Môn (4.127ha); phân khu 5: Khu đô thị, dịch vụ du lịch Tuần Lễ - Hòn Ngang (1.725ha); phân khu 14: Khu đô thị, đa năng Ninh Hải (1.876ha).

Các phân khu trình HĐND tỉnh trong tháng 12/2023 gồm phân khu 6: Khu du lịch Đảo Điệp Sơn (228ha); phân khu 11: Khu đô thị Vạn Giã và vùng phụ cận (3.338ha); phân khu 18: Khu đô thị dịch vụ trung tâm Ninh Hoà (1.992ha).

Các phân khu trình HĐND tỉnh trong năm 2024 (trong quý I và II năm 2024) gồm phân khu 7: Khu đô thị sinh thái Đại Lãnh (1.958ha); phân khu 9: Khu sinh thái núi Tây Tu Bông (9.017ha); phân khu 10: Khu sinh thái núi Tây Vạn Giã (16.288ha); phân khu 12: Khu đô thị Nam Vạn Giã (4.374ha); phân khu 13: Khu công nghiệp, dịch vụ Vạn Hưng (1.733ha); phân khu 15: Khu dịch vụ đô thị, công nghiệp Tây Ninh An (2.595ha); phân khu 16: Khu dịch vụ đô thị và dân cư Đông Bắc Ninh Hoà (2.827ha).

Khánh Hồng

Theo VietnamFinance