Lâm Đồng nói gì về việc tiếp nhận kinh phí tài trợ quy hoạch?

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phát đi Thông báo số 198/TB-UBND về kết luận của ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, tại hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới.

Theo đó, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, chỉ đạo các đơn vị triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình, kiên quyết không nghiệm thu, bàn giao công trình nếu không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.

Sở Kế hoạch và đầu tư được yêu cầu rà soát, đề xuất điều chỉnh, chuyển kế hoạch vốn đối với các dự án chậm tiến độ trước ngày 30/9 sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng.

Ban quản lý dự án giao thông tỉnh, chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thẩm định, trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đoạn cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương. Cùng với đó, khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục để tổ chức đấu thầu, khởi công dự án nâng cấp đèo Prenn, TP. Đà Lạt và các dự án giao thông trọng điểm khác trong năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã cho ý kiến chỉ đạo đối với nội dung quan trọng liên quan đến việc tiếp nhận kinh phí tài trợ lập quy hoạch trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, ông Hiệp yêu cầu tạm dừng việc tiếp nhận tài trợ kinh phí lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh kể từ ngày Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng có hiệu lực thi hành cho đến khi Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương hướng dẫn triển khai thực hiện.

Đối với các dự án đã được chấp thuận chủ trương tài trợ kinh phí lập quy hoạch trước ngày ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW thì tiếp tục triển khai thực hiện theo quy định.

Trước đó, ngày 10/8/2022, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phát đi Công văn số 6001/UBND-QH về việc tạm dừng tiếp nhận tài trợ kinh phí lập quy hoạch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong thời gian chờ Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương ban hành Chương trình hành động và hướng dẫn triển khai Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, tỉnh yêu cầu tạm dừng việc tiếp nhận tài trợ kinh phí lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh này cho đến khi có hướng dẫn cụ thể.

Bảo Duy

Theo VietnamFinance