Lâm Đồng: Trungnam Group muốn làm resort 13ha trong lòng hồ thủy điện Đồng Nai 2

Công ty Cổ phần thủy điện Trung Nam (Trungnam Power, thành viên thuộc Trungnam Group - TNG) đề nghị xin chủ trương thực hiện dự án Trung Nam Resort – đảo Đồng Nai 2 (Lâm Đồng) với diện tích khoảng 12,96ha nằm trong khu vực lòng hồ thủy điện Đồng Nai 2.

 

Trungnam Group muốn làm dự án Trung Nam Resort – đảo Đồng Nai 2 trong khu vực lòng hồ thủy điện Đồng Nai 2.
Trungnam Group muốn làm dự án Trung Nam Resort – đảo Đồng Nai 2 trong khu vực lòng hồ thủy điện Đồng Nai 2.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng về việc không xem xét kiến nghị của Công ty Cổ phần thủy điện Trung Nam liên quan đến dự án Trung Nam Resort – đảo Đồng Nai 2.

Trước đó, vào cuối tháng 7 vừa qua, Công ty Cổ phần thủy điện Trung Nam đã có văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng về việc chủ trương thực hiện dự án Trung Nam Resort – đảo Đồng Nai 2 với diện tích khoảng 12,96ha nằm trong khu vực lòng hồ thủy điện Đồng Nai 2.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cho biết hồ thủy điện Đồng Nai 2 là hồ chứa nước thuộc dự án nhà máy thủy điện Đồng Nai 2 đã được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Cổ phần thủy điện Trung Nam, với tổng diện tích thực hiện dự án khoảng 1.699,54ha (diện tích lòng hồ 1.555,54ha, diện tích công trình 144ha) và mục tiêu chính của dự án là sản xuất, kinh doanh điện và hòa vào lưới điện quốc gia.

Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với liên danh tư vấn GITAD cùng các sở, ngành và 12 huyện, thành phố tiến hành lập dự án quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Để tránh tình trạng quy hoạch manh mún, phá vỡ quy hoạch chung của toàn tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng không xem xét việc Công ty Cổ phần thủy điện Trung Nam đăng ký đầu tư dự án Trung nam Resort - đảo Đồng Nai 2 tại hồ thủy điện Đồng Nai 2.

Sau khi quy hoạch chung của tỉnh giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trường hợp vị trí nêu trên phù hợp với quy hoạch được duyệt và Công ty Cổ phần thủy điện Trung Nam tiếp tục có nhu cầu thực hiện dự án trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng đề nghị căn cứ Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu và quy định hiện lập hồ sơ xin đầu tư dự án theo quy định.

Nghi Xuân

Theo VietNamFinance