Làm rõ trách nhiệm việc tăng mức đầu tư cầu Rạch Miễu 2 thêm 1.183 tỷ đồng

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu làm rõ trách nhiệm các bên trong việc tăng tổng mức đầu tư dự án cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre.

Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận đã báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre.

Trong đó, Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án lên 6.358,82 tỷ đồng, tăng 1.183,69 tỷ đồng so với quyết định đầu tư dự án ban đầu.

Nguyên nhân tăng tổng mức đầu tư chủ yếu do chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng điều chỉnh tăng theo số liệu do địa phương cập nhật tại thời điểm hiện tại. Cụ thể, chi phí giải phóng mặt bằng của tỉnh Tiền Giang bị tăng thêm 827,17 tỷ đồng; tỉnh Bến Tre tăng 356,52 tỷ đồng; chi phí xây lắp tăng thêm 541,92 tỷ đồng; riêng chi phí dự phòng giảm 541,92 tỷ đồng.

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi dẫn đến tăng tổng mức đầu tư dự án, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Đồng thời, Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận có trách nhiệm phối hợp với các địa phương làm rõ nguyên nhân dẫn đến tăng chi phí giải phóng mặt bằng, cụ thể là làm rõ việc tăng do khối lượng, đơn giá và các nguyên nhân khác để xác định rõ trách nhiệm từng chủ thể liên quan.

Sau đó, Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận phải hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh bảo đảm tuân thủ quy định hiện hành trình Bộ Giao thông Vận tải để triển khai các thủ tục tiếp theo.

Dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2 được khởi công cuối tháng 3/2022, dự kiến hoàn thành sau 3 năm xây dựng.

Trần Lê

Theo VietnamFinance