Lợi nhuận trước thuế của Viet Capital Bank giảm hơn 85% so với cùng kỳ

Quý 1/2023, lợi nhuận trước thuế của Viet Capital Bank chỉ đạt 25,5 tỷ đồng, giảm tới 85,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023, lợi nhuận trước thuế Ngân hàng Bản Việt (Viet Capital Bank, mã: BVB) giảm tới 85,3% so với quý 1/2022, chỉ đạt 25,5 tỷ đồng. Với kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 502 tỷ đồng trong năm 2023, Viet Capital Bank mới thực hiện được 5% kế hoạch sau 3 tháng đầu năm.

Lợi nhuận trước thuế của Viet Capital Bank giảm hơn 85% so với cùng kỳ - Ảnh 1

Lợi nhuận của Viet Capital Bank “lao dốc” hơn 85% trong quý 1/2023.

Viet Capital Bank cho biết, nguyên nhân của sự sụt giảm này chủ yếu là từ thu nhập lãi thuần giảm do chi phí vốn đầu vào tăng cao bởi tác động của những biến động thị trường, lãi suất bình quân huy động vốn rất cao so vói cùng kỳ năm trước. Đồng thời, từ cuối 2022 ngân hàng đã xây dựng và triển khai các chương trình, chính sách ưu đãi lãi suất tín dụng.

Cụ thể, so với quý 1/2022, thu nhập lãi thuần của Viet Capital Bank giảm mạnh tới 31,6% chỉ đạt gần 286 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 6,3% còn mức 21 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối giảm 43,8% chỉ đạt 10,6 tỷ đồng.

Trong khi đó, lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư đạt 19,1 tỷ đồng, cao gấp 17 lần so với cùng kỳ và lãi từ hoạt động khác đạt 22,7 tỷ đồng, cao gấp 2,6 lần.

Mặc dù chi phí hoạt động giảm 1,4% xuống còn 296,1 tỷ đồng nhưng lợi nhuận thuần tư hoạt động kinh doanh của Viet Capital Bank vẫn giảm tới 62,6% chỉ đạt 63,3 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Viet Capital Bank trích lập 37,7 tỷ đồng cho chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, trong khi cùng năm ngoái được hoàn nhập 4,4 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí và thuế, Viet Capital Bank có lãi ròng 20,3 tỷ đồng, giảm 85,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, tính tới ngày 31/3/2023, dòng tiền thuần của Viet Capital Bank tiếp tục ghi nhận âm gần 2.727,4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ âm gần 2.659 tỷ đồng. Trong đó, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Viet Capital Bank âm 1.533 tỷ đồng; dòng tiền từ hoạt động đầu tư âm 45,2 tỷ đồng và dòng tiền từ hoạt động tài chính âm 1.419,1 tỷ đồng.

Tính đến 31/3/2023, tổng tài sản của Viet Capital Bank đạt 78.597,6 tỷ đồng, giảm gần 470 tỷ đồng so với hồi đầu năm (tương đương giảm 0,6%). Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 52.753,1 tỷ đồng, tăng 5,3% so với hồi đầu năm; tiền gửi tại NHNN giảm 31,7% xuống còn 1.642,3 tỷ đồng; tiền gửi tại các TCTD khác giảm 23,2% còn 6.437,1 tỷ đồng...

Về nguồn vốn, tiền gửi của khách hàng tăng 8% lên mức 54.139,2 tỷ đồng; phát hành giấy tờ có giá giảm 15,2% xuống còn gần 8.041 tỷ đồng; tiền gửi của các TCTD khác giảm 10,3% xuống còn 7.820,5 tỷ đồng.

Về chất lượng nợ vay, trong 3 tháng đầu năm Viet Capital Bank ghi nhận sự chuyển dịch từ nhóm nợ 3,4 sang nhóm nợ 5.

Cụ thể, tính đến ngày 31/3/2023, nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) giảm 2,8% so với hồi đầu năm xuống mức 144,8 tỷ đồng; nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) giảm 28,3 xuống mức 292,3 tỷ đồng; nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tăng 31% đạt mức gần 1.128,8 tỷ đồng, chiếm 72% cơ cấu nợ xấu của Viet Capital Bank.

Do đó, tổng nợ xấu của Viet Capital Bank tăng 10,4% lên mức hơn 1.566 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng nhích từ 2,79% hồi đầu năm lên 2,93%.

Mới đây, ngày 26/4/2023, Viet Capital Bank tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua việc chuyển giao dịch cổ phiếu BVB từ UPCoM sang niêm yết cổ phiếu tại sàn HOSE để tạo thêm điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông.

Đồng thời ngân hàng cũng trình đổi tên viết tắt tiếng Anh thành BVBank để thuận tiện trong việc gọi tên và các hoạt động truyền thông của ngân hàng.

Kim Thương

Theo Doanh nghiệp Việt Nam