Long Hậu (LHG) muốn tăng vốn cho dự án tái định cư Long Hậu 3

Công ty Cổ phần Long Hậu (HoSE: LHG) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, đại hội dự kiến tổ chức ngày 16/11 tại Long An.

Cụ thể, công ty dự kiến trình cổ đông thông qua nội dung bổ sung danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Trong đó, Công ty dự kiến chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam hoặc Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

Ngoài ra, công ty còn trình cổ đông thông qua điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi, tổng mức đầu tư và tiến độ thực hiện dự án Khu dân cư – tái định cư Long Hậu 3.

Cụ thể, Công ty trình cổ đông điều chỉnh tổng vốn đầu tư từ 989,95 tỷ đồng lên 1.292,44 tỷ đồng, tức tăng thêm 302,49 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu tăng tiền sử dụng đất phải nộp cho Nhà nước; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; chi phí xây dựng…

Về lý do điều chỉnh, Ban lãnh đạo Long Hậu cho biết việc điều chỉnh nhằm cập nhật phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo biên bản họp của hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Cần Giuộc.

Cùng với đó, việc điều chỉnh nhằm bổ sung khoản chi phí trượt giá theo thời gian do kéo dài thời gian thực hiện dự án dự kiến; bổ sung chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng và chi phí khác trong bảng tổng hợp chi phí đầu tư xây dựng; cập nhập tiền sử dụng đất phải nộp cho Nhà nước theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; bổ sung khoản chi phí tiền phát triển đất trồng lúa cho diện tích lúa của dự án Khu dân cư – Tái định cư Long Hậu 3 theo quy định.

Về tiến độ dự án, công ty cũng dự kiến điều chỉnh thời gian bồi thường giải phóng mặt bằng từ quý III/2021 đến quý III/2022 sang thời gian mới từ quý III/2021 sang quý III/2024, tức trễ 2 năm so với kế hoạch trước đó.

Thêm nữa, dự án cũng đồng thời kéo dài thời gian bàn giao để bố trí tái định cư và khai thác kinh doanh từ quý IV/2022 sang quý IV/2024, tiếp tục trễ thêm 2 năm so với kế hoạch trước đó.

Về vấn đề này, Long Hậu cho hay theo quyết định của UBND tỉnh Long An đối với chủ tương đầu tư dự án, trong đó tiến độ thực hiện dự án đến hết quý IV/2022. Tuy nhiên trong thời gian qua, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án khu dân cư – tái định cư Long Hậu 3 chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời hiện nay, chủ trương chuyển mục đích đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh của Thủ tướng chính phủ đã hết hạn và UBND tỉnh Long An đang thực hiện thủ tục phê duyệt chỉ tiêu chuyển đổi đất lúa để làm cơ sở phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án.

Bảo Duy

Theo VietnamFinance