Mẫu sổ đỏ mới sẽ có hàng loạt thay đổi, không phải ai cũng biết

Chỉ với 4 trang sổ đỏ hiện hành, trong tương lai sẽ có hàng loạt nội dung, hình thức được thay đổi.

So với mẫu sổ đỏ, sổ hồng hiện nay thì mẫu mới do Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 sẽ có nhiều điểm mới về hình thức, nội dung.

Về hình thức, mẫu sổ đỏ - sổ hồng hiện nay gồm 4 trang, kích thước 190mm x 265mm, quốc huy nằm ở chính giữa. Trong khi mẫu mới đề xuất gồm 2 trang, kích thước 210 x 297mm, quốc huy đặt ở bên góc trái trang 1.

Về nội dụng, mẫu mới sẽ không còn mã vạch mà thay thế bằng mã QR trên trang 1 giấy chứng nhận. Theo đó, mã QR là điểm mới trên giấy chứng nhận, được dùng để giúp người dùng có thể tra cứu thông tin trên giấy chứng nhận, tránh tình trạng sổ đỏ, sổ hồng bị làm giả.

Đồng thời, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sẽ được đổi thành giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Mẫu sổ đỏ mới sẽ có hàng loạt thay đổi, không phải ai cũng biết - Ảnh 1

Ngoài ra, theo mẫu mới sẽ gộp thông tin thửa đất, sơ đồ thửa đất vào trang 1 của giấy chứng nhận. Trước kia, trên trang 1 giấy chứng nhận chỉ có quốc hiệu, quốc huy, tên giấy chứng nhận, thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và số seri phát hành giấy chứng nhận, dấu nổi của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bên cạnh những thông tin trên, trang 1 của giấy chứng nhận sẽ bao gồm cả thông tin thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (hiện tại nằm ở trang 2) và sơ đồ thửa đất (hiện tại nằm ở trang 3 của giấy chứng nhận).

Tại trang 4 giấy chứng nhận bao gồm những mục sẽ thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận, các nội dung lưu ý và mã vạch sổ. Tuy nhiên, sắp tới, nội dung thay đổi sẽ được chuyển thành trang 2 của giấy chứng nhận.

Phương Hà

Theo Chất lượng và cuộc sống