Năm 2023, Vietcombank nộp ngân sách Nhà nước 11.200 tỷ đồng

Năm 2023, Vietcombank tiếp tục là một trong những doanh nghiệp đóng góp lớn nhất cho ngân sách Nhà nước với 11.200 tỷ đồng.

 

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Tổng Giám đốc Vietcombank phát biểu khai mạc hội nghị Tổng kết công tác Đảng và hoạt động kinh doanh năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 (Ảnh: VCBNews).
Ông Nguyễn Thanh Tùng, Tổng Giám đốc Vietcombank phát biểu khai mạc hội nghị Tổng kết công tác Đảng và hoạt động kinh doanh năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 (Ảnh: VCBNews).

Ngày 6/1/2024, tại Hà Nội, Vietcombank tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng và hoạt động kinh doanh năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tại Hội nghị, ban lãnh đạo Vietcombank cho biết, ngân hàng đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. Huy động vốn đạt 1,41 triệu tỷ đồng, tăng 12,1% so với năm 2022. Dư nợ tín dụng đạt 1,27 triệu tỷ đồng, tăng 10,6% so với năm 2022.

Chất lượng nợ được kiểm soát, tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,97%, tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu đạt 280%.

Năm 2023, Vietcombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng tối thiểu 15% so với năm 2022, tức đạt tối thiểu 42.973 tỷ đồng. Tại Hội nghị, ban lãnh đạo Vietcombank không nêu con số cụ thể nhưng cho biết lợi nhuận trước thuế của Vietcombank đã hoàn thành kế hoạch được giao trong năm 2023; chỉ số ROAA và ROAE duy trì ở mức cao, tương ứng là 1,78% và 21,68%. 

Ban lãnh đạo Vietcombank cho biết, ngân hàng tiếp tục thể hiện vai trò tiên phong trong thực hiện các chủ trương, định hướng lớn của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, đặc biệt trong việc miễn giảm phí và lãi, duy trì mặt bằng lãi suất thấp nhất để hỗ trợ khách hàng phục hồi phát triển kinh doanh.

Vietcombank đã tích cực tham gia cơ cấu lại và phục hồi tài chính tín dụng yếu kém, góp phần đảm bảo an ninh tiền tệ, an toàn hệ thống; Điều hành tăng trưởng tín dụng tập trung cho vay nhóm ngành mở rộng, nhóm khách hàng có năng lực tài chính, có khả năng chống đỡ rủi ro. Ngân hàng đã chủ động và trách nhiệm điều chỉnh giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh. 

Với nhiều chiến dịch giảm lãi suất cho vay trong suốt cả năm 2023, Vietcombank đã giảm 5.800 tỷ đồng cho gần 290.000 khách hàng với quy mô dư nợ vay lên tới hơn 1,1 triệu tỷ đồng.

Về định hướng hoạt động trong năm 2024, ông Nguyễn Thanh Tùng, Tổng Giám đốc Vietcombank nhấn mạnh: trong năm 2024, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của ngành ngân hàng, kết nối với mục tiêu chiến lược phát triển Vietcombank đến năm 2025, tầm nhìn 2030 và quán triệt phương châm hành động: “Chuyển đổi, Hiệu quả, Bền vững”, quan điểm chỉ đạo điều hành “Trách nhiệm - Quyết liệt - Sáng tạo”, hệ thống Vietcombank sẽ tập trung vào các định hướng lớn, quyết tâm triển khai thành công các mục tiêu đã đề ra.

Với những thành tựu đạt được trong nhiều năm vừa qua, Vietcombank trở thành doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán với 481.780 tỷ đồng, chiếm 10,3% vốn hóa của HOSE (số liệu vào 5/1/2024).

Nguyễn Như

Theo Chất lượng và cuộc sống