Nợ thuế, Thuduc House, Tân Tạo...bị dừng thủ tục hải quan

Thuduc House, Tận Tạo, Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Công nghiệp Tàu thủy phía Nam...nợ thuế quá hạn vừa bị Cục Hải quan Tp.HCM cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan.

Theo đề nghị của Cục Thuế Tp.HCM, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư - Cục Hải quan Tp.HCM đã ban hành quyết định cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty Cổ phẩn Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo (KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Tp.HCM).

Theo Cục Thuế Tp.HCM, Công ty Cổ phẩn Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo nợ quá hạn trên 136 tỷ đồng. Quyết định cưỡng chế có hiệu lực 1 năm kể từ ngày 2/5/2024. Quyết định chấm dứt hiệu lực kể từ khi tiền nợ thuế được nộp đủ vào ngân sách nhà nước.

Tiền thân Công ty Cổ phẩn Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Cơ sở hạ tầng KCN tập trung Tân Tạo. Công ty là chủ đầu tư KCN Tân Tạo với tổng diện tích theo quy hoạch là 443,25 ha. Công ty bắt đầu niêm yết với mã ITA ngày 15/11/2006 trên sàn giao dịch chứng khoán Tp.HCM.

Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo nợ quá hạn trên 136 tỷ đồng tiền thuế.
Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo nợ quá hạn trên 136 tỷ đồng tiền thuế.

Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng trong khu công nghiệp Tân Tạo; xây dựng khu công nghiệp, khu dân cư đô thị; xây dựng các công trình điện đến 35KV; xây dựng công nghiệp, dân dụng, giao thông.

Ngoài ra, công ty còn đầu tư kinh doanh khu công nghiệp, khu dân cư đô thị; cho thuê đất đã được xây dựng xong cơ sở hạ tầng; cho thuê hoặc bán nhà xưởng do công ty xây dựng trong khu công nghiệp; kinh doanh các dịch vụ trong khu công nghiệp; dịch vụ cho thuê kho bãi; kinh doanh nhà ở…

Tương tự như hợp trên, cùng bị cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu còn có Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Công nghiệp Tàu thủy phía Nam (15/48A Đoàn Như Hài, Phường 12, Quận 4, Tp.HCM).

Theo đó, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư ban hành quyết định cưỡng chế 1 năm kể từ ngày 2/5/2024 đối với Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Công nghiệp Tàu thủy phía Nam.

Được biết, Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Công nghiệp Tàu thủy phía Nam được thành lập năm 2006 có địa chỉ tại số 15/48A Đoàn Như Hài, phường 12, quận 4, Tp.HCM, người đại diện là ông Nguyễn Kim Thành, công ty được biết tới với ngành nghề kinh doanh, như: chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; chế biến và bảo quản rau quả; sản xuất sắt, gang thép; buôn bán thực phẩm…

Tiếp đến là Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức - ThuDuc House (68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM) bị cưỡng chế "đúp" vì nợ gần 92 tỷ đồng tiền thuế.

Theo đó, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư vừa ban hành quyết định cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong thời gia 1 năm kể từ ngày 2/5/2024 đối với ThuDuc House. Lý do bị cưỡng chế, công ty có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định, với số tiền bị cưỡng chế trên 91,7 tỷ đồng.

Liên quan đến nợ thuế của ThuDuc House, trước đó, ngày 24/4/2024, Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức - ThuDuc House (mã TDH-HOSE) đã nhận được thông báo số 7035/TB-CTTPHCM ngày 22/4/2024 của Cục Thuế Tp.HCM về việc ngừng sử dụng hóa đơn; Quyết định số 731/QĐ-CT-CC ngày 22/4/2024 của Cục Thuế Tp.HCM về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử đụng hóa đơn.

ThuDuc House đã có văn bản giải trình kết quả khắc phục và lộ trình khắc phục tình trạng trên đối với cố phiếu TDH. Cụ thể: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 là số âm căn cứ Báo cáo tài chính họp nhất kiểm toán năm 2023, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điềm b khoản 4 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 cùa Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Nguvên nhân là do các vấn đề liên quan đến thuế GTGT của hoạt động kinh doanh linh kiện điện tử giai đoạn 2017-2019 của ThuDuc House, tại thời điểm phát sinh chưa có kết luận của Tòa án về vụ án, nhưng nhằm đảm bảo nguyên tắc thận trọng trong kế toán, Công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc trích lập toàn bộ chi phí thuế GTGT liên quan đến hoạt động kinh doanh linh kiện điện tử giai đoạn 2017-2019, đồng thời rà soát các công nợ và các khoản đầu tư tồn đọng lâu năm thực hiện trích lập dự phòng theo ý kiến của kiểm toán vào Báo cáo tài chính năm 2021, với tổng chi phí là 620,2 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến nay là số âm.

Về kết quả kinh doanh, hết quý 1/2024 công ty ghi nhận lỗ sau thuế gần 1,7 tỷ đồng, giảm mạnh so với lỗ gần 11 tỷ so với cùng kỳ. Theo TDH thì lỗ giảm mạnh là do các mảng hoạt kinh doanh phụ trợ (bất động sản cho thuê, khai thác dịch vụ, xây dựng) của công ty vẫn mang lại nguồn thu ổn định. Tuy nhiên, doanh thu kinh doanh địa ốc bị sụt giảm so thị trường bất động sản đang gặp nhiều thách thức, khó khăn, làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh trong quý 1/2024 của công ty.

Cũng tính đến ngày 31/3/2024, Thuduc House còn khoản nợ phải trả lên đến gần 1.000 tỷ - trong đó có đến 954 tỷ đồng là nợ phải trả ngắn hạn; lỗ luỹ kế của TDH tăng từ 750,9 tỷ lên 752,7 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu giảm từ 375,68 tỷ giảm còn 373,89 tỷ đồng.

Nguyễn Triệu

Theo Tài chính doanh nghiệp