PAN: Lãi ròng quý IV giảm 25% do hụt thu từ mảng thuỷ sản và giống cây trồng

Trong khi doanh thu thuần quý IV tăng trưởng ở mức 37%, lợi nhuận ròng của PAN quay đầu giảm 25% do lợi nhuận 2 mảng lớn là thuỷ sản và giống cây trồng suy giảm. Biên lợi nhuận gộp hợp nhất chịu sức ép từ sức mua yếu cũng như chi phí giá thành sản phẩm tăng.

PAN: Lãi ròng quý IV giảm 25% do hụt thu từ mảng thuỷ sản và giống cây trồng
PAN: Lãi ròng quý IV giảm 25% do hụt thu từ mảng thuỷ sản và giống cây trồng

Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (HoSE: PAN) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV với doanh thu thuần hơp nhất đạt 3.900 tỷ đồng, tăng 37,2% so với cùng kỳ năm 2022.

PAN cho biết, tăng trưởng doanh thu chủ yếu tới từ mảng nông dược và bánh kẹo khi Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFC) đạt 850 tỷ doanh thu trong quý IV (tăng 38,5% so với cùng kỳ) và Bibica đạt 670 tỷ doanh thu quý IV (tăng 53% so với cùng kỳ). 

Ngoài ra mảng hạt, hoa quả sấy cũng có tăng trưởng doanh thu cao ở mức 30% trong quý IV khi tận dụng nhu cầu cao cho dịp lễ, Tết cũng như việc thị trường Trung Quốc, HongKong phần nào được nới lỏng giãn cách vào thời điểm cuối năm 2022.

Ở mảng thủy sản, với nhu cầu suy giảm trên thị trường thế giới (Mỹ, EU), doanh thu giảm nhẹ 16% trong quý IV so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động tài chính của PAN kém sắc hơn so với cùng kỳ khi doanh thu giảm 30%, đạt gần 96 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính lại tăng tới 53%, đạt hơn 115 tỷ đồng.

Các chi phí khác như chi phí bán hàng tăng 122%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 33%, lần lượt ghi nhận 385 tỷ đồng và hơn 213 tỷ đồng.

Chốt quý, PAN báo lãi sau thuế đạt hơn 234 tỷ đồng, giảm gần 16% so với cùng. Lợi nhuận ròng đạt 131 tỷ đồng, giảm 25%.

PAN cho biết lợi nhuận giảm trong quý IV do hụt thu từ 2 mảng lớn là thuỷ sản và giống cây trồng, biên lợi nhuận gộp hợp nhất chịu sức ép từ sức mua yếu cũng như chi phí giá thành sản phẩm tăng.

Luỹ kế cả năm 2022, doanh thu thuần hợp nhất của PAN đạt 13.600 tỷ đồng, tăng 48% so với mức thực hiện năm 2021 đến từ việc hợp nhất cả năm kết quả kinh doanh của VFC (năm 2021 chỉ hợp nhất 1 tháng) và tăng trưởng nội tại ở các mảng kinh doanh chính bao gồm thủy sản (tăng 15%), bánh kẹo (tăng 47%), hạt và nước mắm (tăng 20%); bản thân doanh thu của VFC cũng tăng trưởng khoảng 40% so với năm 2021.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất cả năm 2022 đạt 774 tỷ đồng, tăng trưởng 51% và lãi ròng đạt 363 tỷ đồng, tăng trưởng 23% so với năm 2021.

Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản của PAN đạt hơn 16.054 tỷ đồng, tăng nhẹ hơn 3% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho tăng mạnh 20,4% lên mức hơn 3.031 tỷ đồng. Ở thời điểm cuối năm, PAN trích lập hơn 91 tỷ đồng dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Các khoản tiền và tương đương tiền mà PAN đang nắm giữ giảm mạnh 34% so với thời điểm đầu năm, từ mức hơn 2.841 tỷ đồng còn hơn 1.869 tỷ đồng. Ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 29,6% từ hơn 1.606 tỷ đồng lên 2.082 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của PAN tại thời điểm cuối năm tăng 8% lên mức hơn 8.204 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngắn hạn tăng 33%, đạt hơn 5.120 tỷ đồng. Nợ vay dài hạn giảm mạnh 99,6% từ mức hơn 1.152 tỷ đồng còn hơn 4,2 tỷ đồng.

Hải Đường

Theo VietnamFinance