Quảng Bình: Phê duyệt phương án sử dụng đất rừng phòng hộ Minh Hóa

UBND tỉnh Quảng Bình vừa có Quyết định số 2728/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án sử dụng đất của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Minh Hóa.

Các tỉnh miền Tây tăng mức độ áp dụng Chỉ thị 16 để kiên quyết dập dịch COVID-19 / Đà Nẵng: Đề xuất cho phép mở lại một số chợ, cửa hàng tạp hóa

Ban Quản lý Rừng phòng hộ Minh Hóa thực hiện Phương án sử dụng đất đã được phê duyệt, có trách nhiệm theo dõi, quản lý.  
Ban Quản lý Rừng phòng hộ Minh Hóa thực hiện Phương án sử dụng đất đã được phê duyệt, có trách nhiệm theo dõi, quản lý.  

Theo đó, tổng diện tích đất Ban Quản lý Rừng phòng hộ Minh Hóa đang quản lý, sử dụng theo hiện trạng là 19.782,26 ha, cụ thể: đất nông nghiệp 19.781,85 ha; đất phi nông nghiệp 0,41 ha.

Diện tích đất Ban Quản lý Rừng phòng hộ Minh Hóa giữ lại tiếp tục sử dụng 19.262,46 ha, gồm: Đất nông nghiệp19.262,05 ha; đất phi nông nghiệp 0,41 ha. Diện tích đất Ban Quản lý Rừng phòng hộ Minh Hóa bàn giao cho địa phương quản lý 519,80 ha, trong đó xã Trọng Hóa 212,86 ha và xã Dân Hóa 306,94 ha.

Ban Quản lý Rừng phòng hộ Minh Hóa thực hiện phương án sử dụng đất đã được phê duyệt, có trách nhiệm theo dõi, quản lý việc thực hiện phương án sử dụng đất theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thanh Loan

Theo Doanh nghiệp Việt Nam