Quảng Ngãi phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch đô thị và du lịch biển 22.481m2

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, dự án sẽ lựa chọn nhà đầu tư qua hình thức đấu thầu.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, dự án sẽ lựa chọn nhà đầu tư qua hình thức đấu thầu.

Quảng Ngãi phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch đô thị và du lịch biển 22.481m2 - Ảnh 1

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dịch vụ đô thị và du lịch biển Hàng Dương, xã Tịnh Khê

Theo đó, dự án Khu dịch vụ đô thị và du lịch biển Hàng Dương, có quy mô diện tích đất thực hiện 22.481m2; trong đó, đất xây dựng nhà ở thương mại liền kề để bán 4.376m2 (gồm 27 nhà ở liền kề, chiều cao 3 tầng); đất xây dựng biệt thự du lịch để cho thuê 4.257m2 (gồm 9 lô biệt thự du lịch, chiều cao 2 tầng); đất khu khách sạn 4.041m2 (cao 20 tầng) và đất thương mại dịch vụ 1.102m2. Tổng vốn đầu tư hơn 439 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự án là 3 năm, kể từ ngày nhà đầu tư được lựa chọn theo quy định.

Dự án sẽ lựa chọn nhà đầu tư qua hình thức đấu thầu.

Việc đầu tư xây dựng khu hỗn hợp đô thị - thương mại dịch vụ - du lịch đa chức năng với hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; kết nối hệ thống hạ tầng cho khu vực và tạo cảnh quan kiến trúc, đảm bảo phát triển theo hướng bền vững với các quy hoạch; làm cơ sở cho việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở thương mại, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Kiều Anh

Theo Chất lượng và cuộc sống