Quảng Trị: Thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2045

Thành phố Đông Hà có 9 phường với diện tích tự nhiên là 73,0853 km2, dân số 100.156 người, là đô thị nằm trên các tuyến giao thông huyết mạch và Hành lang kinh tế Đông - Tây.

 

Quảng Trị: Thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2045 - Ảnh 1

UBND tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức phiên họp toàn thể để thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2045.

TP. Đông Hà được lập quy hoạch chung từ những năm 1990 và gần đây nhất, năm 2006 đã điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đến năm 2020.

Hiện nay, thành phố này có 9 phường với diện tích tự nhiên là hơn 73km2, dân số 100.156 người, là đô thị nằm trên các tuyến giao thông huyết mạch và Hành lang kinh tế Đông - Tây.

Sau 17 năm, nhiều dự án quy hoạch chi tiết đang được triển khai trên địa bàn thành phố nhưng quá trình thực hiện gặp nhiều bất cập, không phù hợp với tình hình chung phát triển kinh tế xã hội của Thành phố.

Hiện nay, Đông Hà đang hướng tới thành phố đô thị loại 2, đô thị xanh và thông minh. Để đạt được mục tiêu này, Thành phố đang thúc đẩy phát triển kinh tế với các dự án đột phá, thu hút lao động tay nghề cao, đáp ứng các tiêu chuẩn của một đô thị loại 2. Chính vì vậy, Đông Hà cần một quy hoạch chung có thể đưa ra tầm nhìn chiến lược mang tính toàn diện và một chương trình phát triển cụ thể theo từng giai đoạn.

Với những yêu cầu trên, TP. Đông Hà cần một quy hoạch chung có thể đưa ra tầm nhìn chiến lược mang tính toàn diện và một chương trình phát triển cụ thể theo từng giai đoạn.

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2045 là quy hoạch quan trọng làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý sử dụng đất đai, lập các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, triển khai các chương trình phát triển và các dự án đầu tư.

Các thành viên UBND tỉnh Quảng Trị đã bỏ phiếu thống nhất thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2045 tại phiên họp.

Bộ Xây dựng cũng đã có góp ý tại công văn số 602/BXD-QHKT, ngày 28/2/2022. Đến ngày 19/7/2022, UBND tỉnh Quảng Trị đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2045.

Quảng Trị: Thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2045 - Ảnh 2

Theo quyết định số 1255, TP. Đông Hà được quy hoạch hướng đến cấu trúc “thành phố bên sông”, khai thác triệt để cảnh quan các dòng sông, lấy sông Hiếu làm trục cảnh quan chính đô thị, kết hợp với sông Thạch Hãn và sông Vĩnh Phước làm không gian sinh thái đô thị; trong đó, ưu tiên lấy sông Hiếu làm trục trung tâm để phát triển không gian thành phố, tối đa hóa, khai thác giá trị của sông Hiếu.

Minh An

Theo Chất lượng và cuộc sống