Saigonbank: Thu nhập lãi thuần tăng tới 47,6% nhưng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh giảm mạnh

Theo báo cáo tài chình (BCTC) hợp nhất quý 3/2022 vừa công bố, Saigonbank báo lãi sau thuế giảm gần 8% chỉ còn đạt mức hơn 48 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm 1.500 tỷ đồng. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn tăng mạnh so với đầu năm.

Lãi giảm, dòng tiền kinh doanh âm

So với cùng kỳ năm 2021, thu nhập lãi thuần của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank, UPCOM: SGB), tăng 47,6% so với cùng kỳ, thu về hơn 214 tỷ đồng. Trong đó lãi từ dịch vụ tăng đến 90%, nhưng chỉ mang về 9 tỷ đồng, đa phần nhờ vào tăng thu khác về dịch vụ.

Mặt khác, nguồn thu khác ngoài lãi chính như hoạt động kinh doanh ngoại hối lại giảm 57% chỉ thu về còn hơn 6 tỷ đồng, do giảm thu từ công cụ tài chính phái sinh tiền tệ; Nguồn lãi từ hoạt động khác cũng giảm 52% còn 7,1 tỷ đồng so với cùng kỳ. Điều này cho thấy hoạt động kinh doanh của Saigonbank không đồng nhất và phụ thuộc lớn vào tín dụng.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý III của Saigonbank
Báo cáo kết quả kinh doanh quý III của Saigonbank

Đáng nói là so với quý trước, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đột ngột giảm xuống từ 180 tỷ đồng đến quý 3 này chỉ còn 81 tỷ đồng giảm 55%, dù so với cùng kỳ năm trước có tăng 18%. Bên cạnh đó, quý này Saigonbank tăng trích lập chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đến 20,8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, dòng tiền lưu chuyển thuần trong năm của Saigonbank hiện đang âm 1.520 tỷ đồng. Cụ thể là dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm đến 1.507 tỷ đồng cộng với dòng tiền từ hoạt động đầu tư âm thêm gần 13,5 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2022, tổng tài sản của Saigonbank chỉ tăng nhẹ 3% so với đầu năm, ở mức 25.308 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại ngân hàng nhà nước giảm 12% còn 465 tỷ đồng, tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác cũng giảm xuống 28% còn 3.651 tỷ đồng, dù vậy cho vay khác hàng tăng 11% lên 18.338 tỷ đồng,…

Đối với nguồn vốn từ tiền gửi khách hàng chỉ tăng nhẹ 1% so với đầu năm, lên mức gần 18.339 tỷ đồng.

Gia tăng nợ xấu

Cũng theo báo cáo tài chính quý III/2022, nợ xấu của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank, UPCOM: SGB) đạt mức 391,3 tỷ đồng, tăng hơn 66 tỷ đồng so với hồi đầu năm, tương đương tăng 20,3%.

Trong đó, Nợ nhóm 3 – Nợ dưới tiêu chuẩn giảm xuống 74% xuống mức gần 11 tỷ đồng; Nợ nhóm 4 – Nợ nghi ngờ đạt mức 127,1 tỷ đồng, tăng 19,2%; Đáng chú ý, Nợ nhóm 5 – Nợ có khả năng mất vốn chiếm tới 64,7% tổng nợ xấu của Saigonbank với mức 253,3 tỷ đồng, tăng 43%. Do đó, tỷ lệ nợ xấu nội bảng tăng từ 1,97% hồi đầu năm lên mức 2,13%.

Chất lượng nợ cho vay tại Saigonbank
Chất lượng nợ cho vay tại Saigonbank

Ngoài khoản nợ xấu nội bảng 391,3 tỷ đồng, Saigonbank hiện còn đang sở hữu khoản nợ tới 624 tỷ đồng tại Công ty TNHH MTV Quản Lý Tài Sản Của Các Tổ Chức Tín Dụng Việt Nam (VAMC). Do đó, Saigonbank phải trích lập cho khoản nợ xấu tại VAMC 434,8 tỷ đồng.

Xét về lãi suất, sau nhiều tháng giữ lãi suất ổn định, ngân hàng Saigonbank đã có động thái điều chỉnh tăng đối với tất cả các kỳ hạn trong tháng 11 này.

Trong lần phát hành mới nhất, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) đã triển khai khung lãi suất tiền gửi vào khoảng 5,8 - 8,6%/năm, dành cho tiền gửi có kỳ hạn 1 - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ đối với khách hàng cá nhân.

Cụ thể, kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng đang được niêm yết với cùng mức lãi suất là 5,8%/năm, lần lượt tăng 1,1 điểm % và 1 điểm %. Cùng tăng 1 điểm % lên mức 6%/năm là lãi suất dành cho ba kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng.

Sang tháng 11, ngân hàng đang huy động mức lãi suất 8%/năm cho một loạt kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng. Trong đó, lãi suất dành cho kỳ hạn 6 tháng tăng 1,9 điểm %, các kỳ hạn còn lại tăng 1,8 điểm %.

Lãi suất tiết kiệm được niêm yết cho kỳ hạn 12 tháng đang ở mức 8,3%/năm sau khi tăng 1,4 điểm %. Khách hàng lựa chọn gửi tiền trong kỳ hạn 13 - 36 tháng sẽ được hưởng mức lãi suất cao nhất là 8,6%/năm (cùng tăng 1,3 điểm %).

Đối với khách hàng có nhu cầu gửi tiền trong 1 tuần và 2 tuần, ngân hàng Saigonbank vẫn đang áp dụng mức lãi suất cũ là 0,2%/năm, chỉ dành riêng cho phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng Saigonbank dành cho các phương án lĩnh lãi khác cũng có nhiều biến động trong tháng này.

Theo đó, phương thức lĩnh lãi hàng tháng đang có lãi suất trong khoảng 5,78 - 8,25%/năm. So với tháng trước, khung lãi suất ngân hàng này tăng 0,98 - 1,85 điểm %.

Tương tự, ngân hàng đang triển khai phương thức lĩnh lãi hàng quý với lãi suất trong khoảng 6 - 8,17%/năm (tăng 1 - 1,88 điểm %) và lĩnh lãi trước trong khoảng 5,74 - 7,87%/năm (tăng 0,85 - 1,78 điểm %).

Hà Thu

Theo Chất lượng và Cuộc sống