SAM Holdings: Doanh nghiệp của Chủ tịch tiếp tục đăng ký mua 2,3 triệu cổ phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc gia, tổ chức có liên quan đến ông Hoàng Lê Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần SAM Holdings (HoSE: SAM) vừa đăng ký mua 2,3 triệu cổ phiếu SAM.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 26/9 đến ngày 25/10/2022, theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận. Nếu giao dịch thành công, Chứng khoán Quốc Gia sẽ nâng sở hữu tại SAM Holdings từ 6,25 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu 1,72% lên hơn 8,55 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,34%.

Trước đó, từ ngày 21/7 đến ngày 19/8, Chứng khoán Quốc gia cũng đã đăng ký mua vào lượng cổ phiếu trên nhưng không thành, do giá cổ phiếu SAM chưa phù hợp.

Được biết, ông Hoàng Lê Sơn là Chủ tịch HĐQT SAM Holdings, đồng thời là Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Quốc gia. Hiện ông Sơn không sở hữu cổ phiếu SAM.

Ở chiều ngược lại, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương (Bảo hiểm Hùng Vương) - tổ chức liên quan ông Nguyễn Minh Tùng, thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc SAM Holdings vừa bán ra 1.038.000 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 1,2% về còn 0,92% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 9/8 đến 8/9/2022.

Liên quan đến cổ phiếu SAM, Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HoSE) mới đây đã có thông báo nhắc nhở chậm giải trình BCTC soát xét bán niên 2022 đối với SAM Holdings.

Theo đó, ngày 30/8 và 7/9, HoSE đã nhận và công bố thông tin báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2022 và công văn của SAM Holdings về việc giải trình chênh lệch lợi nhuận soát xét 6 tháng năm 2022.

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 4 Điều 14 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020: “Khi công bố thông tin các báo cáo tài chính nêu tại 1,2 và 3 Điều này, tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn phải đồng thời giải trình nguyên nhân khi xảy ra một trong các trường hợp sau: lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ báo cáo thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước”, HoSE nhấn mạnh SAM Holdings đã chậm công bố thông tin văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên 10% so với cùng kỳ năm trước.

HoSE nhắc nhở và đề nghị SAM Holdings nghiêm túc tuân thủ quy định hiện hành về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/9, cổ phiếu SAM tăng hơn 5% lên mức 11.350 đồng/cp.

Anh Phan

Theo VietnamFinance