Sắp tới cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân sẽ không được cho thuê, cho mượn nhà công vụ

Đây là dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng nhà công vụ trong Công an nhân dân đang được Bộ Công an lấy ý kiến.

Bộ Công an đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng nhà công vụ trong Công an nhân dân (CAND).

Theo dự thảo, cán bộ, chiến sĩ ở nhà công vụ có trách nhiệm tuân thủ nội quy quản lý, sử dụng nhà công vụ; sử dụng nhà đúng mục đích, không được cho thuê, cho mượn, cho người khác ở nhờ một phần hoặc toàn bộ căn hộ; giữ gìn nhà công vụ và các tài sản kèm theo; không được tự ý cải tạo, sửa chữa, phá dỡ căn hộ được bố trí; thanh toán các khoản chi phí phục vụ sinh hoạt cá nhân hoặc các dịch vụ khác theo quy định.

Theo dự thảo, cán bộ, chiến sĩ ở nhà công vụ có trách nhiệm tuân thủ nội quy quản lý, sử dụng nhà công vụ; không được tự ý cải tạo, sửa chữa, phá dỡ căn hộ được bố trí... Ảnh: T.L  
Theo dự thảo, cán bộ, chiến sĩ ở nhà công vụ có trách nhiệm tuân thủ nội quy quản lý, sử dụng nhà công vụ; không được tự ý cải tạo, sửa chữa, phá dỡ căn hộ được bố trí... Ảnh: T.L  

Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ ở nhà công vụ cũng có quyền đề nghị đơn vị trực tiếp vận hành nhà công vụ sửa chữa kịp thời những hư hỏng nếu không phải do lỗi của mình gây ra.

Dự thảo cũng đề xuất cán bộ, chiến sĩ CAND đáp ứng các điều kiện sau đây mới được bố trí nhà công vụ: Có nhu cầu ở nhà công vụ; có quyết định điều động, luân chuyển công tác của cấp có thẩm quyền hoặc giấy xác nhận của đơn vị quản lý cán bộ về tình trạng nhà ở; chưa có nhà ở thuộc sở hữu cá nhân; chưa được thuê, thuê mua hoặc mua nhà ở xã hội dành cho cán bộ, chiến sĩ tại địa phương nơi đến công tác hoặc có nhà ở xa trên 30 km trở lên.

Tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM, nhà công vụ trên địa bàn sẽ do Cục Hậu cần trực tiếp quản lý chỉ sử dụng để bố trí cho các đối tượng sau:

Đối với căn hộ chung cư: Cán bộ có chức vụ lãnh đạo cấp Cục trở lên được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, luân chuyển từ các đơn vị, địa phương về công tác tại các đơn vị trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM.

Đối với nhà tập thể: Cán bộ, chiến sĩ, CAND đang công tác ở các đơn vị thuộc khối cơ quan Bộ tại Hà Nội và TP.HCM.

Đối với nhà công vụ do Công an đơn vị, địa phương quản lý: Căn cứ quỹ nhà công vụ đang quản lý bố trí cho cán bộ, chiến sĩ có đủ điều kiện theo quy định, ưu tiên bố trí nhà công vụ cho cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt được điều động, luân chuyển theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Khánh Chi

Theo Chất lượng và Cuộc sống