"Quả bom nợ" Evergrande chờ phát nổ gợi nhớ "thảm họa" Lehman Brothers

"Quả bom nợ" Evergrande chờ phát nổ gợi nhớ "thảm họa" Lehman Brothers

Sau nhiều năm nhanh chóng mở rộng và gom mua tài sản, song song với quá trình phát triển mạnh mẽ của kinh tế Trung Quốc, Evergrande giờ đây đang gánh lượng nghĩa vụ nợ khoảng 300 tỷ USD. Với số nợ này, Evergrande là công ty bất động sản nặng nợ nhất thế giới và phải xoay sở đủ cách để thanh toán cho nhà cung cấp và các chủ nợ.