Trung Quốc nợ lớn đến mức nào?

Trung Quốc nợ lớn đến mức nào?

Khối lượng nợ của Trung Quốc tương đương 45,8% GDP của nước này nhưng được cho là chưa phản ánh đầy đủ tổng nợ của chính phủ.