Tân Chủ tịch HĐQT FLC Faros là ai?

Ông Lê Tiến Dũng vừa được bầu làm chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần xây dựng FLC Faros nhiệm kỳ 2021-2026.

Tân Chủ tịch HĐQT FLC Faros là ai?
Tân Chủ tịch HĐQT FLC Faros là ai?

Công ty Cổ phần xây dựng FLC Faros (ROS) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 vào ngày 2/11 và bầu ra tân chủ tịch HĐQT.

Theo đó, các cổ đông FLC Faros đã thống nhất bầu bổ sung ông Lê Tiến Dũng và ông Nguyễn Công Lãi đảm nhiệm vai trò thành viên HĐQT thay thế các cá nhân đã từ nhiệm trước đó.

Đồng thời, HĐQT FLC Faros họp và thống nhất bầu ông Lê Tiến Dũng làm chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026. Trước đó, vị trí này thuộc về bà Nguyễn Bình Phương.

Theo giới thiệu của FLC Faros, tân Chủ tịch HĐQT ông Lê Tiến Dũng là kỹ sư tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Ông Dũng từng có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điện tự động, giám định và quản lý chất lượng công trình. Ông cũng từng nắm giữ nhiều vị trí cấp cao trong bộ máy điều hành cũng như quản trị của một số doanh nghiệp trong lĩnh vực kiến trúc xây dựng.

Bên cạnh đó, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3, các cổ đông FLC Faros đã bầu ra 3 thành viên Ban kiểm soát, bao gồm: bà Đặng Thị Nhài, Trưởng ban và bà Nguyễn Phương Linh, ông Nguyễn Việt Hưng, thành viên Ban kiểm soát.

Với việc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông và bầu bổ sung các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, FLC Faros cho biết doanh nghiệp đã có đủ cơ sở để triển khai các lộ trình pháp lý như đã công bố trước đó, bao gồm việc thay đổi người đại diện theo pháp luật cũng như lựa chọn đơn vị kiểm toán để công bố các báo cáo tài chính theo quy định.

Trước đó ít ngày, Công ty Cổ phần xây dựng FLC Faros (ROS) đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của bà Trần Thị Hương và đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát của ông Trần Trung Tùng.

Xem thêm: FLC bán trụ sở ở 265 Cầu Giấy cho Gateway Hà Nội với giá 2.000 tỷ đồng

Bảo Minh

Theo VietnamFinance