Thái Nguyên thêm nhiều dự án bất động sản được chấp nhận chuyển mục đích rừng

Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã thông qua chủ trương chuyển mục đích đất sử dụng trồng rừng sang mục đích khác.

Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 20/07/2022 về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 207/NQ/HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

HĐND tỉnh Thái Nguyên đã thông qua chủ trương chuyển mục đích đất sử dụng trồng rừng sang mục đích khác.
HĐND tỉnh Thái Nguyên đã thông qua chủ trương chuyển mục đích đất sử dụng trồng rừng sang mục đích khác.

Trong đó, tại Điều 1 của Nghị quyết số 40 cho biết: Không thực hiện chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Khu thể thao và dịch vụ xóm Gốc Mít, xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Phụ lục I kèm theo Nghị quyết 40 HĐND tỉnh Thái Nguyên.
Phụ lục I kèm theo Nghị quyết 40 HĐND tỉnh Thái Nguyên.

Ngoài ra, Điều chỉnh, bổ sung phạm vi, ranh giới, diện tích chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đối với dự án Khu dân cư nông thôn xóm Bãi Bằng, xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Nghị quyết số 40 cũng quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất là rừng trồng sang mục đích khác để thực hiện dự án: Chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện 03 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa xác định diện tích rừng được chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác (dự án Xây dựng một số hạng mục phục vụ diễn tập phòng thủ tại căn cứ chiến đấu 02 TP. Thái Nguyên; dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường nối ĐT.261 - ĐT.266 xã Điềm Thuỵ, huyện Phú Bình và phường Hồng Tiến, TP. Phổ Yên; dự án Tuyến đường kết nối Quốc lộ 37 và đường tỉnh ĐT.269B, xã Tân Thành, xã Tân Kim, huyện Phú Bình).

Trước đó, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có quyết định số 2815/UBND-CNNXD ngày 23/06/2022, chấp thuận nhân chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu thể thao và dịch vụ xóm Gốc Mít tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ.

UBND tỉnh Thái Nguyên đã có quyết định số 2815/UBND-CNNXD ngày 23/06/2022.
UBND tỉnh Thái Nguyên đã có quyết định số 2815/UBND-CNNXD ngày 23/06/2022.

Tại quyết định số 2815, UBND tỉnh Thái Nguyên chấp nhận đề nghị chấp thuận nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực dự án Khu thể thao và dịch vụ xóm Gốc Mít tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ của Liên danh Công ty Cổ phần BCD GROUP và Công ty Cổ phần GOLF Tân Thái.

Theo đó, Liên danh Công ty Cổ phần BCD GROUP và Công ty Cổ phần GOLF Tân Thái nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất tại tờ bản đồ địa chính số 38, 39, 40, 41, 48, tờ bản đồ lâm nghiệp số 2, số 3 xã Tân Thái với tổng diện tích 46,37 ha để thực hiện dự án Khu thể thao và dịch vụ xóm Gốc Mít tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ đảm bảo theo đúng quy định.

Văn Trì

Theo Chất lượng và cuộc sống