Thái Nguyên: Tìm nhà đầu tư đủ vốn 4.000 tỷ làm khu đô thị mới

Dự án Khu đô thị Nam Tiến 2 có diện tích hơn 35,2 ha, với tổng mức đầu tư khoảng 3.824 tỷ đồng vừa được Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên kêu gọi đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Nguyên đang thông báo mời nhà đầu tư quan tâm đăng ký thực hiện Dự án Khu đô thị Nam Tiến 2 tại phường Nam Tiến, TP. Phổ Yên.

Dự án Khu đô thị Nam Tiến 2 được chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 13/6/2024. Dự án có tổng chi phí thực hiện khoảng 3.403 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư 421,73 tỷ đồng; tổng diện tích sử dụng đất khoảng 35,2ha; quy mô dân số khoảng 7.800 người.

Thái Nguyên tìm nhà đầu tư bỏ vốn gần 4.000 tỷ đồng làm Khu đô thị Nam Tiến 2 (Ảnh minh hoạ)  
Thái Nguyên tìm nhà đầu tư bỏ vốn gần 4.000 tỷ đồng làm Khu đô thị Nam Tiến 2 (Ảnh minh hoạ)  

Để làm dự án, nhà đầu tư cần vốn chủ sở hữu tối thiểu gần 573,7 tỷ đồng và kinh nghiệm tham gia một dự án trong lĩnh vực khu đô thị mà nhà đầu tư tham gia với vai trò nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu hoặc nhà thầu chính.

Nếu tham gia góp vốn chủ sở hữu thì dự án đã làm trước đó phải được hoàn thành hoặc hoàn thành phần lớn trong vòng 7 năm trở lại và có tổng mức đầu tư tối thiểu gần 2.249,9 tỷ đồng, trong đó nhà đầu tư đã góp ít nhất hơn 344,2 tỷ đồng.

Hoặc nếu tham gia với vai trò nhà thầu chính xây lắp thì chỉ cần dự án đó được hoàn thành hoặc hoàn thành phần lớn trong vòng 5 năm trở lại và có giá trị tối thiểu gần 1.701,5 tỷ đồng...

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Nguyên cho biết, thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án là 16 giờ ngày 29/7/2024.

Châu Anh

Theo VietnamFinance