Thông báo hỏa tốc: Thủ tướng làm việc với các ngân hàng về giảm lãi suất cho vay

Hội nghị bàn về giải pháp thúc đẩy tín dụng, giảm lãi suất cho vay do Thủ tướng chủ trì dự kiến sẽ diễn ra vào giữa tháng 3 này.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ngày 6/3 đã có công văn hỏa tốc gửi chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc các ngân hàng thương mại về việc chuẩn bị nội dung tham dự hội nghị do Thủ tướng chủ trì để bàn giải pháp thúc đẩy tín dụng.

Công văn nêu rõ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc chuẩn bị tổ chức hội nghị của Thủ tướng với chủ tịch, tổng giám đốc các ngân hàng thương mại, NHNN yêu cầu chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc các ngân hàng thương mại báo cáo tình hình triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng và giảm lãi suất cho vay.

Theo đó, các ngân hàng thương mại báo cáo đánh giá nguyên nhân tăng trưởng tín dụng thấp thời gian qua, khó khăn, vướng mắc, từ đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng trong thời gian tới.

Đồng thời, các ngân hàng thương mại cung cấp thông tin, số liệu tín dụng, lãi suất, đánh giá thực trạng, nguyên nhân tín dụng tăng thấp với từng ngành, lĩnh vực.

Các ngân hàng cũng đánh giá tình hình thực hiện giảm lãi suất cho vay thời gian qua và giải pháp cụ thể đã triển khai, sẽ triển khai tiết giảm chi phí, lợi nhuận để chia sẻ và giảm mặt bằng lãi suất.

Ngoài ra, các ngân hàng báo cáo khó khăn, vướng mắc từ đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp cụ thể, thực chất để tiếp tục giảm lãi suất cho vay đối với các khoản dư nợ cũ vẫn còn duy trì lãi suất cao và dư nợ phát sinh mới nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

NHNN cũng yêu cầu người đứng đầu các ngân hàng thương mại chuẩn bị báo cáo về hoạt động tín dụng, lãi suất để tham dự cuộc họp cùng Thủ tướng và các bộ, ngành về vấn đề tăng trưởng tín dụng, giảm lãi suất cho vay.

NHNN yêu cầu báo cáo phải được các ngân hàng thương mại gửi về Vụ chính sách tiền tệ (NHNN( trước 14h ngày 7/3.

Dự kiến hội nghị sẽ được tổ chức vào giữa tháng 3, do Thủ tướng chủ trì.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng vừa ký Công điện số 18/CĐ-TTg ngày 5/3/2024 về điều hành tăng trưởng tín dụng năm 2024, trong đó, yêu cầu ngành ngân hàng tiếp tục giảm và công khai mặt bằng lãi suất cho vay...

"Thực hiện ngay các giải pháp điều hành để tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất cho vay gắn với tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, bảo đảm cung cấp đủ vốn tín dụng, ngoại tệ lành mạnh, có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng", Thủ tướng yêu cầu.

Thủ tướng yêu cầu NHNN chỉ đạo, yêu cầu các tổ chức tín dụng bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, NHNN, tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất cho vay. Công bố công khai lãi suất cho vay bình quân để người dân, doanh nghiệp thuận lợi trong việc tiếp cận tín dụng, lựa chọn ngân hàng để vay vốn. Tiếp tục hướng nguồn vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng truyền thống như tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu, chuyển đổi số, chống biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo… Kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; đảm bảo hoạt động tín dụng an toàn, hiệu quả.

Công điện cũng yêu cầu đẩy mạnh, tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và giám sát chặt chẽ việc cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng. Bảo đảm dòng vốn tín dụng, bao gồm cả vốn tín dụng ngoại tệ tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, quan trọng, các động lực tăng trưởng của nền kinh tế, phục vụ nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, người dân có điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh nhưng thiếu vốn.

"Nghiêm cấm việc cấp tín dụng không đúng quy định pháp luật, không đúng đối tượng, việc cấp tín dụng cho ban lãnh đạo, ban điều hành và người có liên quan của các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái, doanh nghiệp sân sau… với lãi suất ưu đãi trong khi người dân, doanh nghiệp có nhu cầu chính đáng, hợp pháp lại gặp khó khăn trong tiếp cận vốn tín dụng, ngoại tệ", Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo NHNN, đến cuối tháng 1 năm nay, lãi suất cho vay bình quân các giao dịch phát sinh mới của các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm thêm 0,25%/năm so với cuối năm 2023.

Mai Anh

Theo VietnamFinance