Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định Quy hoạch tỉnh Hải Dương

Sáng 10/1, tại Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Hải Dương, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và trao Quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho lãnh đạo tỉnh Hải Dương.
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho lãnh đạo tỉnh Hải Dương.

Cùng dự có đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị Trung ương là người Hải Dương, đã từng công tác tại Hải Dương; các đồng chí cán bộ, lãnh đạo là người Hải Dương đang công tác tại cơ quan Trung ương. Tỉnh Hải Dương có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên là Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh qua các thời kỳ; thủ trưởng các sở, ban, ngành; lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã...

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cho biết: Hải Dương xác định, công tác lập quy hoạch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là cơ sở để các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện, xây dựng cơ chế, chính sách; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo mục tiêu, định hướng đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đề ra.

Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nêu rõ quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu phát triển, các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá phát triển của Hải Dương; phương án phát triển các ngành quan trọng, phương hướng tổ chức các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội; phương án quy hoạch hệ thống đô thị và tổ chức lãnh thổ khu vực nông thôn; phương án phát triển các khu chức năng; phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện, liên huyện; phân bổ và khoanh vùng đất đai…

Theo đó, đến năm 2030, Hải Dương phấn đấu là tỉnh công nghiệp hiện đại, trung tâm công nghiệp động lực của vùng đồng bằng sông Hồng, có quy mô nền kinh tế lớn trong cả nước. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; hệ thống đô thị phát triển xanh, thông minh, hiện đại, giàu bản sắc; đạt một số tiêu chí cơ bản của thành phố trực thuộc Trung ương.

Tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh sẽ đạt tiêu chí của thành phố trực thuộc trung ương; thành phố hiện đại, xanh, thông minh, an ninh, an toàn, bền vững, hội nhập quốc tế sâu rộng, giàu bản sắc văn hóa xứ Đông và là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Hồng. Phát triển công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao phục vụ các hoạt động sản xuất trên địa bàn và toàn vùng; phát triển kinh tế nông nghiệp đa giá trị tạo sự ổn định cho nền kinh tế.

Tỉnh Hải Dương cam kết, sẽ đổi mới sáng tạo, quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành; lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của tỉnh; quyết tâm cải cách thủ tục hành chính, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển theo Quy hoạch.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc triển khai thực hiện quy hoạch, huy động các nguồn lực, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Quy hoạch tỉnh Hải Dương góp phần cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng trọng điểm kinh tế Bắc Bộ, vùng Thủ đô và tỉnh Hải Dương, nhất là Nghị quyết 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

“Đây là cơ hội tốt giúp các đối tác, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước trực tiếp đối thoại với lãnh đạo tỉnh, để tìm hiểu, nắm bắt tư duy, tầm nhìn, không gian phát triển mới, những tiềm năng, thế mạnh, cơ hội, các dự án cụ thể tại Hải Dương. Đồng thời lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương có ý kiến, gợi mở về định hướng phát triển, các giải pháp thúc đẩy hợp tác, tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh” – Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng cũng cho rằng, quy hoạch tỉnh Hải Dương được công bố hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng, tạo không gian phát triển mới, thúc đẩy các ngành, lĩnh vực phát triển bền vững, hiệu quả; giúp khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Do đó, Hải Dương hội tụ nhiều tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh để phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững, là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, tạo động lực phát triển cho tỉnh và lan tỏa cho vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Phân tích cụ thể các mục tiêu trong Quy hoạch tỉnh Hải Dương, Thủ tướng cho rằng còn nhiều việc phải thực hiện và giải quyết 1 cách đồng bộ, có ưu tiên. Để thực hiện thành công những mục tiêu đề ra, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Hải Dương khẩn trương triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả quy hoạch tỉnh, nhất là các ngành, lĩnh vực là tiềm năng, lợi thế. Thực hiện tốt công tác điều phối, quản lý chặt chẽ, thống nhất, bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả và phát triển bền vững với tầm nhìn dài hạn, định hướng phát triển tổng thể, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, tạo động lực phát triển mới. Thực hiện nghiêm nhưng không cứng nhắc trong triển khai quy hoạch, khi có sự điều chỉnh phải có đánh giá thận trọng, kỹ lưỡng. Bố trí nguồn lực thực hiện quy hoạch hiệu quả, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư.

Tỉnh cần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh, dựa trên nền tảng chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đối số; phát triển mô hình kinh doanh mới, hệ sinh thái khởi nghiệp. Tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng công nghiệp. Tỉnh phải đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao chất lượng quản trị; đẩy nhanh xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Tăng cường giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; thực hiện chuyển đổi số quốc gia. Tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Bên cạnh các giải pháp phát triển kinh tế, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh Hải Dương cần tập trung phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội ngang tầm với phát triển kinh tế. Phải biến di sản thành tài sản phát triển bền vững.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành liên quan khẩn trương triển khai hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi với phương châm “Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực của sự phát triển”. Giải quyết kịp thời, hiệu quả những kiến nghị, đề xuất của tỉnh và người dân, doanh nghiệp; kịp thời hoàn thiện các quy định pháp luật, cơ chế chính sách liên quan. Phối hợp chặt chẽ với Hải Dương đánh giá thực trạng, có các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Dịp này, Thủ tướng đề nghị các nhà đầu tư phải có chiến lược kinh doanh lâu dài, bền vững, thực hiện đúng cam kết đầu tư, thoả thuận hợp tác, tuân thủ luật pháp. Đồng thời thẳng thắn góp ý, kiến nghị có trách nhiệm, xây dựng với chính quyền. Thực hiện tốt văn hóa kinh doanh, tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, bảo đảm chế độ, chính sách cho người lao động, tích cực tham gia bảo đảm an sinh xã hội. Các doanh nghiệp được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chủ trương đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án vào hoạt động với tinh thần “Đã nói là phải làm, đã cam kết phải thực hiện hiệu quả".

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Hải Dương là khởi đầu tốt đẹp, tạo sức lan tỏa và thu hút được ngày càng nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Hội nghị tạo khí thế mới, động lực mới để tạo sức bật cho sự phát triển.

Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương, đồng chí Trần Đức Thắng lĩnh hội và tiếp thu toàn bộ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Cam kết sẽ đổi mới sáng tạo, quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành; lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của tỉnh; quyết tâm cải cách thủ tục hành chính, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển theo quy hoạch. Với phương châm “Chính quyền tỉnh Hải Dương luôn đồng hành với doanh nghiệp”, tỉnh Hải Dương cam kết sẽ dành những điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm, nghiên cứu, đầu tư vào tỉnh, sự thành công của doanh nghiệp trên địa bàn cũng chính là sự thành công của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hải Dương trao giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp tại Hội nghị.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hải Dương trao giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, có 27 doanh nghiệp được trao giấy chứng nhận đầu tư dịp này. Tiêu biểu như Công ty TNHH Công nghệ văn phòng Deli Việt Nam với Dự án nhà máy sản xuất văn phòng phẩm, tổng mức đầu tư 270 triệu USD (tương đương 6.480 tỷ đồng); Công ty TNHH Sản xuất công nghệ Biel Crystal lên nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Công ty TNHH sản xuất công nghệ Biel Crystal với tổng mức đầu tư 260 triệu USD (tương đương 6.240 tỷ đồng); Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật năng lượng mặt trời Boviet Hải Dương với Dự án Nhà máy sản xuất tấm tế bào quang điện năng lượng mặt trời Boviet Hải Dương, tổng mức đầu tư 120 triệu USD (tương đương 2.880 tỷ đồng).

Minh Đức

Theo Chất lượng và cuộc sống