Tổng cục Thuế: Cần tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ chính sách giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

Tổng cục Thuế ban hành Công điện số 01/CĐ-TCT ngày 14/02 về việc thực hiện Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, nội dung Công điện số 01/CĐ-TCT yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc căn cứ nội dung quy định tại Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ khẩn trương thực hiện tổ chức tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ nội dung chính sách giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước tới tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp.

Tổng cục Thuế: Cần tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ chính sách giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước - Ảnh 1

Tổng cục Thuế yêu cầu thông tin tuyên truyền phải thường xuyên, liên tục theo nhiều hình thức, đảm bảo người nộp thuế tiếp cận và hiểu rõ phạm vi, đối tượng, thời hạn, trình tự, thủ tục và quyền lợi khi thực hiện chính sách giảm tiền thuê đất để người nộp thuế thực hiện đúng và kịp thời chính sách hỗ trợ của nhà nước, tháo gỡ khó khăn về tài chính cho người nộp thuế.

Đồng thời, Tổng cục Thuế yêu cầu tại từng địa bàn quản lý thuế, cơ quan thuế chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình, chi nhánh/văn phòng đại diện của VCCI,…, để tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg; xây dựng tài liệu hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg, đăng tải tài liệu hướng dẫn trên Trang TTĐT của Cục Thuế và gửi tài liệu hướng dẫn qua email cho tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trực tiếp theo quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước hoặc hợp đồng thuê đất, thuê mặt nước hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền hàng năm.

Ảnh minh họa.  
Ảnh minh họa.  

Bên cạnh đó, công tác xử lý hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước phải thực hiện theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg. Theo đó, cơ quan thuế căn cứ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 của người thuê đất theo quy định tại Điều 4 của Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg do người nộp thuế gửi đến, cơ quan thuế quản lý xác định số tiền thuê đất, thuê mặt nước được giảm và ban hành Quyết định giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và pháp luật về quản lý thuế.

Đồng thời, tổng hợp tình hình giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh/thành phố, cập nhật thông tin giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của người nộp thuế, số tiền thuê đất phải nộp năm 2022 và điều chỉnh tiền chậm nộp tương đương (nếu có) trên hệ thống.

Trường hợp không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước tiếp theo thì thực hiện bù trả hoặc hoàn trả số tiền nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.

Tổng cục Thuế yêu cầu Thủ trưởng cơ quan thuế có trách nhiệm phân công các bộ phận có liên quan trong cơ quan thuế thực hiện cập nhật, tra cứu, rà soát, kiểm tra hồ sơ, đôn đốc thực hiện theo quy định của pháp luật. Nếu phát hiện các trường hợp người nộp thuế không đủ điều kiện giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định thì thông báo cho người nộp thuế biết để thực hiện nộp theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất hiện hành (không thực hiện theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

Văn Trì

Theo Chất lượng và Cuộc sống