Kiến nghị mở rộng các trường hợp được miễn tiền thuê đất

Kiến nghị mở rộng các trường hợp được miễn tiền thuê đất

Góp ý Dự thảo Nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (Dự thảo) do Bộ Tài chính soạn thảo, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đưa ra một số kiến nghị, trong đó có đề xuất mở rộng các trường hợp được miễn tiền thuê đất thay vì chỉ giảm tiền thuê.
FRT, HVN, FCN bị cắt margin

FRT, HVN, FCN bị cắt margin

Trong số 86 mã chứng khoán niêm yết trên sàn HoSE bị cắt margin có nhiều mã quen thuộc như HAG, FRT, HVN, FCN, HBC...