Tổng tài sản ngành ngân hàng bất ngờ giảm mạnh

Tổng tài sản của ngành ngân hàng trong tháng 7 giảm hơn 327.000 tỷ đồng. Trong đó, tài sản các ngân hàng thương mại Nhà nước giảm hơn 157.000 tỷ đồng.

Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy, tổng tài sản của hệ thống các tổ chức tín dụng tại thời điểm 31/7/2023 ở mức hơn 18.442.412 tỷ đồng, giảm 327.488 tỷ đồng so với cuối tháng 6, tương đương giảm 1,7%.

Trong đó, so với cuối quý II, tài sản của các ngân hàng thương mại Nhà nước giảm hơn 157.000 tỷ đồng, xuống còn 7,501 triệu tỷ đồng, tức giảm 2,1%. Tài sản các ngân hàng thương mại cổ phần giảm gần 127.200 tỷ đồng xuống còn gần 8,382 triệu tỷ đồng (tương đương giảm 1,5%).

Ngoài ra, khối ngân hàng liên doanh, nước ngoài và công ty tài chính, cho thuê cũng có quy mô tài sản giảm gần 45.200 tỷ đồng và 6.000 tỷ đồng trong tháng 7.

Trong khi đó, ba nhóm ngân hàng ghi nhận tổng tài sản tăng so với cuối quý II là Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Hợp tác xã và Quỹ Tín dụng nhân dân.

Tổng tài sản ngành ngân hàng giảm mạnh trong tháng 7 trong bối cảnh quy mô tín dụng toàn ngành (cấu phần lớn nhất của tổng tài sản) bất ngờ tăng trưởng âm vào tháng 7.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tổng dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đến cuối tháng 7 đạt khoảng 12,47 triệu tỷ đồng, tăng 4,56% so với cuối năm 2022 nhưng giảm nhẹ so với mức 4,7% được công bố vào cuối tháng 6. Tăng trưởng tín dụng 7 tháng đầu năm nay đạt khoảng 9,54%, thấp hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm 2022. Trong khi định hướng tăng trưởng tín dụng cả năm nay lên tới 14-15%.

Theo bà Hà Thu Giang, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, việc tín dụng tăng trưởng thấp đã phản ánh về khó khăn chung về sức hấp thụ vốn của nền kinh tế trong bối cảnh khách quan với nhiều yếu tố chi phối.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong những tháng còn lại của năm 2023, sẽ tiếp tục điều hành tín dụng theo đúng mục tiêu, định hướng đã đề ra; đồng thời triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tăng cường khả năng tiếp cận và hấp thụ vốn tín dụng của người dân, doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phục hồi và phát triển kinh tế.

Minh Anh

Theo VietnamFinance