TP. HCM sẽ miễn lệ phí cấp phép xây dựng online đến khi nào?

Người dân, doanh nghiệp thực hiện các giao dịch thông qua hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TP. HCM hoặc cổng dịch vụ công quốc gia sẽ được miễn phí hoàn toàn phí, lệ phí.

Tại Kỳ họp thứ 15, HĐND TP. HCM khóa X đã thông qua chính sách mức thu lệ phí bằng 0 đồng đối với 05 loại hồ sơ thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần trên địa bàn thành phố.

Nghị quyết về việc miễn 05 loại lệ phí này có hiệu lực từ ngày 29/5/2024 đến hết ngày 31/12/2025.

Cụ thể, 05 loại hồ sơ thủ tục hành chính được áp dụng mức thu lệ phí bằng 0 đồng gồm: Lệ phí hộ tịch; Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Lệ phí đăng ký kinh doanh; Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất; Lệ phí cấp giấy phép xây dựng.

Người dân, doanh nghiệp thực hiện các giao dịch thông qua hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TP. HCM tại địa chỉ https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn hoặc cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn, sẽ được miễn phí hoàn toàn phí, lệ phí.

TP. HCM sẽ miễn lệ phí cấp phép xây dựng online đến khi nào? - Ảnh 1

Đây là lần thứ 02 TP. HCM thực hiện chính sách miễn giảm lệ phí khi áp dụng dịch vụ công trực tuyến với mong muốn người dân cùng đồng hành với thành phố chuyển đổi số hướng tới xây dựng nền hành chính số hiện đại và minh bạch.

Mức thu ngân sách của 05 loại lệ phí trên vừa được HĐND TP. HCM thông qua chiếm khoảng 0,76% trong tổng số thu phí, lệ phí. Nếu áp dụng mức thu 0 đồng, nguồn thu ngân sách thành phố sẽ giảm khoảng 43-45 tỷ đồng/năm, không ảnh hưởng lớn đến thu ngân sách của thành phố.

Trước đó, năm 2021, TP. HCM là địa phương đầu tiên thực hiện chính sách miễn giảm 50% lệ phí thực hiện các thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến.

Chính sách này được đông đảo người dân hoan nghênh và được Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Quốc gia chọn làm mô hình điển hình để nhân rộng toàn quốc.

Trong báo cáo trước đó, UBND TP. HCM cho biết sau hơn 03 năm thực hiện giảm 50% mức thu lệ phí thực hiện các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến, doanh nghiệp và người dân đã tham gia tích cực sử dụng dịch vụ công trực tuyến theo chủ trương của thành phố.

Phương Hà

Theo Chất lượng và cuộc sống