Trái phiếu nhìn từ giao dịch 260.000 tỷ đồng một năm tại công ty chứng khoán TCBS

Theo thống kê của TCBS, năm 2021 có 382 doanh nghiệp thực hiện phát hành trái phiếu với tổng giá trị 714.000 tỷ đồng, tăng 64% so với năm 2020.

Trong “tâm bão” liên quan đến việc phát hành trái phiếu trong thời gian vừa qua, nhà đầu tư bỗng giật mình nhìn lại. Bắt đầu từ việc Tân Hoàng Minh bị huỷ 9 đợt phát hành trái phiếu với tổng giá trị hơn 10.000 tỷ đồng, thì hàng loạt các đợt phát hành trái phiếu khủng đang dần được để mắt tới.

Ví dụ đơn giản, từ năm 2021 đến nay chỉ riêng doanh nghiệp ngành bất động sản như Phát Đạt đã phát hành đến 11 đợt trái phiếu với tổng giá trị phát hành hơn 3.000 tỷ đồng, lãi suất huy động dao động từ 11,2% đến 13%/năm nhằm bổ sung vốn cho các dự án của Phát Đạt và các công ty con. Đáng chú ý, Phát Đạt dùng chính cổ phiếu của mình (gần 91 triệu cổ phiếu) làm tài sản đảm bảo cho các đợt phát hành. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang rơi vào nhịp chỉnh sâu như hiện nay, mối lo của các trái chủ là không hề ít. Thậm chí không thiếu những bên phát hành phải bổ sung tài sản đảm bảo thời gian vừa qua.

Nỗi lo trái phiếu nhìn từ giao dịch 260 nghìn tỷ đồng một năm tại TCBS

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Chứng khoán Kỹ Thương ghi nhận tổng giá trị thực hiện giao dịch trong năm 2021 đạt gần 908.000 tỷ đồng, trong đó riêng công ty chứng khoán giao dịch trái phiếu có tổng giá trị xấp xỉ 260.000 tỷ đồng, trong khi đó tổng giá trị giao dịch cổ phiếu của công ty chứng khoán chỉ khoảng 890 tỷ đồng.

Trái phiếu nhìn từ giao dịch 260.000 tỷ đồng một năm tại công ty chứng khoán TCBS - Ảnh 1

Tổng giá trị trái phiếu phát hành năm 2021 lên đến 714.000 tỷ đồng

Báo cáo thường niên năm 2021 của TCBS cho biết, năm 2021 có 382 doanh nghiệp phát hành trái phiếu với tổng giá trị đạt gần 714.000 tỷ đồng, tăng đến 64% so với năm 2020. Số tiền khổng lồ huy động từ kênh trái phiếu cũng cho thấy việc các doanh nghiệp đang phụ thuộc lớn vào nguồn tiền từ trái phiếu.

Chứng khoán TCBS ghi nhận năm 2021 công ty đã tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị phát hành đạt hơn 92.800 tỷ đồng.

Trái phiếu nhìn từ giao dịch 260.000 tỷ đồng một năm tại công ty chứng khoán TCBS - Ảnh 2

Các doanh nghiệp phát hành lượng lớn trái phiếu cũng được TCBS “điểm danh” trong các giao dịch nổi bật của TCBS năm 2021. Trong đó nhiều nhất là nhóm Vin, với Vinhomes chào bán thành công 6.530 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền theo 2 hình thức phát hành riêng lẻ (2.160 tỷ đồng) và phát chào bán ra công chúng (4.370 tỷ đồng).

Nhóm Masan cũng phát hành lượng lớn trong đó Masan Meat Life chào bán ra công chúng 1.999 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo. Chứng khoán TBCS cũng phát hành thành công 4.000 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm cho Tập đoàn Masan theo hình thức chào bán ra công chúng. TCBS cũng phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu có tài sản đảm bảo và có bảo lãnh thanh toán theo hình thức phát hành riêng lẻ cho Masan Hight-tech Materials thuộc Tập đoàn Masan.

TCBS cũng phát hành thành công 1.090 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng tài sản cho CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật CII.

TCBS cũng phát hành thành công 950 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo cho Nam Long.

Các giao dịch nổi bật còn có việc phát hành thành công 1.900 tỷ đồng trái phiếu có tài sản đảm bảo trong quý 1 và 2 cho Thành Thành Công Biên Hoà (SBT) năm 2021 bằng cách chào bán ra công chúng (700 tỷ đồng) và riêng lẻ 1.200 tỷ đồng).

Phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu có tài sản đảm bảo cho CTCP Điện Gia Lai (GEG) bằng cách chào bán ra công chúng (700 tỷ đồng), phát hành riêng lẻ (800 tỷ đồng).

Trái phiếu nhìn từ giao dịch 260.000 tỷ đồng một năm tại công ty chứng khoán TCBS - Ảnh 3

Báo cáo tài chính năm 2021 của TCBS ghi nhận tổng tài sản tài chính sẵn sàng để bán AFS gần 6.600 tỷ đồng, gần gấp 3 lần năm trước đó, trong đó giá trị trái phiếu chưa niêm yết gần 4.500 tỷ đồng, giá trị trái phiếu niêm yết hơn 1.400 tỷ đồng.

Trái phiếu nhìn từ giao dịch 260.000 tỷ đồng một năm tại công ty chứng khoán TCBS - Ảnh 4

TCBS cũng đang có gần 4.300 tỷ đồng trái phiếu phát hành trong năm 2021

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của TCBS cho biết, năm vừa qua công ty phát hành 10 đợt trái phiếu với tổng giá trị huy động xấp xỉ 4.300 tỷ đồng. Đây là các trái phiếu không có tài sản đảm bảo, có kỳ hạn 2-5 năm và có lãi suất cố định kỳ đầu.

Trái phiếu nhìn từ giao dịch 260.000 tỷ đồng một năm tại công ty chứng khoán TCBS - Ảnh 5

Thuỷ Trúc

Theo Chất lượng và cuộc sống