Trước năm 2025, sáp nhập huyện Đông Sơn vào Thành phố Thanh Hoá

Trước năm 2025 sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa, mở rộng khu vực nội thành, thành lập thêm 7 phường mới trên cơ sở nguyên trạng các xã, thị trấn.

Thanh Hóa sẽ hình thành 12 khu vực đô thị tại thành phố với các chức năng riêng biệt
Thanh Hóa sẽ hình thành 12 khu vực đô thị tại thành phố với các chức năng riêng biệt

UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040. Theo đó, phạm vi lập Chương trình bao gồm toàn bộ địa giới hành chính TP. Thanh Hóa và toàn bộ địa giới hành chính huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Mục tiêu của Chương trình nhằm phát triển đô thị Thanh Hóa (bao gồm TP. Thanh Hóa và huyện Đông Sơn), hoàn thiện các tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị loại I. Theo đó, dự kiến nhu cầu vốn đầu tư khoảng 158.831,5 tỷ đồng, trong đó đến năm 2025 là 40.892,5 tỷ đồng; giai đoạn từ năm 2026 - 2030 là 51.636,5 tỷ đồng; giai đoạn từ năm 2031 - 2040 là 66.302,5 tỷ đồng.

Trước năm 2025 sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa, mở rộng khu vực nội thành, thành lập thêm 7 phường mới trên cơ sở nguyên trạng các xã, thị trấn.

Cụ thể: Khu vực nội thành gồm 30 phường hiện nay của thành phố Thanh Hóa và thành lập thêm 7 phường mới, gồm Hoằng Quang, Hoằng Đại, Rừng Thông, Đông Tiến, Đông Khê, Đông Thịnh, Đông Văn trên cơ sở nguyên trạng địa giới hành chính các xã, thị trấn.

Khu vực ngoại thành gồm 11 xã, Thiệu Vân, Đông Vinh, Đông Thanh, Đông Hoàng, Đông Ninh, Đông Minh, Đông Hòa, Đông Yên, Đông Phú, Đông Quang, Đông Nam. Đến năm 2030 và giai đoạn 2040 tiếp tục triển khai xây dựng mở rộng khu vực nội thành, triển khai rà soát, đánh giá các khu vực có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để thành lập phường thuộc thành phố.

Để đáp ứng tiêu chí đô thị loại 1, Thanh Hoá sẽ đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng lớn gồm: đường vành đai phía Tây, huyện Đông Sơn dài 21 km; đường giao thông từ xã Đông Ninh huyện Đông Sơn đi xã Thiệu Trung huyện Thiệu Hóa dài khoảng 4,1 km; đường từ xã Đông Nam đến đường vành đai phía Tây tại xã Đông Quang dài khoảng 4,1 km...

Đại lộ Nam Sông Mã giai đoạn 2 dài khoảng 15,5 km; đại lộ Bắc Sông Mã từ QL1A đến đường bộ ven biển dài 14 km; xây dựng mới khoảng 105,67 km đường chính trên địa bàn toàn đô thị.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ xây dựng TP. Thanh Hóa thành 12 khu vực đô thị với các chức năng riêng biệt bao gồm các chức năng là lõi trung tâm thành phố hiện hữu gắn với trung tâm hành chính chính trị, kinh tế, văn hóa hiện nay của tỉnh; khu vực đô thị mới phía Đông lõi trung tâm hiện hữu, gắn với trung tâm hành chính chính trị, văn hóa, thể thao và dịch vụ thương mại của thành phố,…

Ngoài ra, Thanh Hóa sẽ xây dựng công viên văn hóa Xứ Thanh diện tích 31,5 ha; xây dựng công viên phía Đông Nam thành phố diện tích 70 ha.

Viết Huy

Theo VietnamFinance