TTC Land thoát lỗ quý II nhờ khoản thu phạt vi phạm hợp đồng

Nhờ khoản thu từ phạt vi phạm hợp đồng, Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, HoSE: SCR) đã thoát lỗ trong quý II/2023.

Trong quý II/2023, kết quả kinh doanh của TTC Land khá ảm đạm khi các chỉ tiêu đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, doanh thu thuần giảm 31,5%, đạt 68,7 tỷ đồng – thấp nhất trong 9 quý qua. Lợi nhuận gộp đạt 29 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ.

Trong quý, doanh thu tài chính đạt 103 tỷ đồng, giảm 50%. Trong khi đó, chi phí tài chính dù giảm 28% nhưng vẫn neo ở mức cao, đạt 92 tỷ đồng, còn chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 46%, đạt 50 tỷ đồng.

Hệ quả là TTC Land lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 5,6 tỷ đồng, đánh dấu quý lỗ thuần thứ 2 trong vòng 3 quý qua.

Phải nhờ đến khoản lợi nhuận khác trị giá 18 tỷ đồng, chủ yếu đến từ khoản thu nhập phạt vi phạm hợp đồng, TTC Land mới thoát lỗ.

Kết quý II/2023, TTC Land có lợi nhuận trước thuế 12,6 tỷ đồng, giảm 85% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 4 tỷ đồng, giảm 94%.

Mức lãi sau thuế 4 tỷ đồng trong quý II/2023 là rất thấp, nhưng so với 2 quý liền kề trước đó, đây đã là một sự tiến bộ của TTC Land, bởi quý I/2023, công ty chỉ lãi 2 tỷ đồng, còn quý IV/2021 lỗ tới 89 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2023, cả doanh thu và lợi nhuận trước thuế của TTC Land đều sụt giảm mạnh so với cùng kỳ; lần lượt giảm 70% và 91%, đạt 150 tỷ đồng và 14 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chỉ 6 tỷ đồng, giảm 95%, riêng của cổ đông công ty mẹ giảm 97,5%, đạt 3 tỷ đồng.

Đáng nói, nửa đầu năm nay, TTC Land không phát sinh doanh thu chuyển nhượng bất động sản và dịch vụ xây dựng. Nguồn thu chủ yếu đến từ việc cho thuê sàn thương mại và dịch vụ bất động sản, chủ yếu từ các dự án quan trọng như TTC Plaza Bình Thạnh, TTC Plaza Đức Trọng, TTC Plaza Âu Cơ, Charmington La Pointe, Jamona City.

Năm nay, TTC Land đặt kế hoạch kinh doanh khá thận trọng với doanh thu thuần 540 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 20 tỷ đồng, lần lượt giảm 39,5% về doanh thu và giảm 74,7% về lợi nhuận so với kết quả đạt được trong năm ngoái. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm, công ty đã đạt 28% kế hoạch doanh thu và 70% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 30/6/2023, tổng tài sản của TTC Land đạt 10.290 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu (ngắn hạn và dài hạn) ghi nhận hơn 4.874 tỷ đồng (chiếm gần 47% tổng tài sản), tăng 15% so với đầu năm.

Hàng tồn kho ghi nhận gần 2.854 tỷ đồng (tăng nhẹ so với đầu năm), chủ yếu là các bất động sản dở dạng, chiếm 28% tổng tài sản.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tính đến cuối kỳ của TTC Land ở mức 5.216 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Trong đó, tổng dư nợ vay chiếm 2.727 tỷ đồng, tăng so với đầu năm. Khoản người mua trả tiền trước tăng nhẹ lên 571 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dòng tiền kinh doanh trong kỳ âm tới 1.182 tỷ đồng, cùng kỳ âm 601 tỷ đồng. Để bù đắp thâm hụt dòng tiền, công ty đã tăng cường vay mượn, khiến dòng tiền vay/trả nửa đầu năm tăng mạnh, đạt 1.380 tỷ đồng/562 tỷ đồng, tăng 2,6 lần và 2 lần.

Ái Châu Tử

Theo VietnamFinance