UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam nói gì trước hành động 'chây ì' của Bách Đạt An?

"Đề nghị 2 bên có thống nhất theo Thông báo 06 của UBND tỉnh hay không? Nếu thống nhất thì thực hiện còn không thống nhất thì đề nghị cơ quan Công an củng cố hồ sơ xử lý theo quy định và có báo cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy để có chỉ đạo giải quyết”, UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam đề nghị.

Dự án của Công ty Bách Đạt An. Ảnh Phước Nguyên.
Dự án của Công ty Bách Đạt An. Ảnh Phước Nguyên.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã buổi tiếp công dân định kỳ tháng 1/2023 với người dân liên quan đến dự án khu đô thị Bách Đạt, khu đô thị 7B mở rộng, khu đô thị Hera Complex Riverside do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

Theo đó, ông Lê Trí Thanh, cho biết ngày 4/1/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp cùng với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang, các Sở, ngành, địa phương, các Công ty có liên quan, đã ban hành Thông báo số 06/TB-UBND ngày 12/1/2023 để chỉ đạo giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án và tiếp tục chủ trì tiếp công dân tháng 1/2023 thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm trong việc tiếp công dân và chỉ đạo giải quyết những vấn đề có liên quan đến các dự án. 

Tuy nhiên, Thông báo số 06/TB-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh cận Tết Âm lịch (ngày 21/12/2022 Âm lịch) nên việc triển khai thực hiện của các đơn vị còn chưa kịp thời, triệt để các nội dung đã chỉ đạo; trong đó có nội dung quan trọng chưa thực hiện dứt điểm là việc chủ đầu tư chưa chuyển đủ kinh phí chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án đã được Trung tâm bồi thường, giải phóng mặt bằng thị xã Điện Bàn lập.

Do đó, thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo nhiều nội dung cụ thể, chi tiết liên quan đến các dự án tại Thông báo số 394/TB-UBND ngày 28/10/2022, Thông báo số 432/TB-UBND ngày 21/11/2022, Thông báo số 477/TB-UBND ngày 30/12/2022, Thông báo số 06/TB-UBND ngày 12/01/2023. 

Các nội dung chỉ đạo cần thực hiện theo trình tự, từng bước; một số nội dung đã được các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan thực hiện; một số nội dung đang được tiếp tục thực hiện.

“Tuy nhiên, thực tế việc triển khai thực hiện một số nội dung còn chậm; trong đó, việc chủ đầu tư thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu thiện chí trong việc triển khai 4 thực hiện dự án, trong công tác phối hợp giải quyết các vấn đề có liên quan và khó khăn về tài chính đã làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện”, ông Lê Trí Thanh nhấn mạnh. 

Cũng theo ông Lê Trí Thanh, việc chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án từ Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt sang Công ty Cổ phần Bách Đạt An xuất phát từ việc chủ đầu tư được thành lập Công ty trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để thuận lợi trong công tác tổ chức quản lý đầu tư, khai thác, kinh doanh và kê khai, thực hiện các nghĩa vụ tài chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và chủ trương của UBND tỉnh nhằm tăng cường công tác quản lý thu thuế, chống thất thu thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

Sau khi được chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Bách Đạt An chịu trách nhiệm kế thừa tất cả các nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền lợi liên quan đến các dự án. 

Trước những tồn tại trên, UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam, cho rằng vụ việc đã kéo dài nhiều năm, có những khó khăn nhất định. 

“Đề nghị 2 bên có thống nhất theo Thông báo 06 của UBND tỉnh hay không? Nếu thống nhất thì thực hiện còn không thống nhất thì đề nghị cơ quan Công an củng cố hồ sơ xử lý theo quy định và có báo cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy để có chỉ đạo giải quyết”, UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam đề nghị.

Theo Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, đối với Công ty Bách Đạt An, cơ quan Thuế đã nhiều lần nhắc nhở, hướng dẫn nhưng vẫn không thực hiện. Chính vì vậy, đơn vị này đề nghị các bên phối hợp cùng nhau xử lý để giải quyết vụ việc nhanh hơn.

Nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị liên quan phải có báo cáo lại đối với các cơ quan ban ngành để có chỉ đạo giải quyết. 

UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản gửi cho các cơ quan liên quan về việc khẩn trương chuyển kinh phí để chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện các dự án do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

Theo đó, văn bản này được ban hành sau khi xem xét Báo cáo số 397/BC-UBND ngày 09/12/2022 của UBND thị xã Điện Bàn về việc Công ty Cổ phần Bách Đạt An chậm chuyển tiền chi trả bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khu đô thị số 7B mở rộng và dự án Khu đô thị Hera Complex Riverside tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc; Công văn số 1332/BC-CTHADS ngày 09/12/2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về việc tổ chức thi hành án đối với Công ty Cổ phần Bách Đạt An.

Qua đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty Cổ phần Bách Đạt An khẩn trương, chuyển ngay kinh phí cho UBND thị xã Điện Bàn để thực hiện chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng của các dự án do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc theo các phương án đã được UBND thị xã Điện Bàn phê duyệt; trong đó, hoàn thành việc chuyển nguồn kinh phí đợt 1 để thanh toán cho các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng của các dự án Khu đô thị số 7B mở rộng và Khu đô thị Hera Complex Riverside trước ngày 15/12/2022. 

Trường hợp đến hết ngày 15/12/2022, Công ty Cổ phần Bách Đạt An vẫn chưa chuyển nguồn kinh phí, UBND thị xã Điện Bàn phối hợp với Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các Sở, ngành liên quan làm việc với Công ty Cổ phần Bách Đạt An, Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam để bàn biện pháp cưỡng chế thi hành; báo cáo UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Quảng Nam được giao chủ trì, phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh, UBND thị xã Điện Bàn, các Sở, ngành, đơn vị liên quan làm việc, yêu cầu Công ty Cổ phần Bách Đạt An, Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam cam kết thực hiện theo đúng các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông 2 báo số 432/TB-UBND ngày 21/11/2022; trường hợp cần thiết, tổ chức điều tra, xử lý các vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện các dự án.

Riêng Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam, tỉnh Quảng Nam yêu cầu doanh nghiệp này phải có thiện chí, phối hợp với Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm việc UBND thị xã Điện Bàn, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan để bàn bạc, thống nhất phương án tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đáp ứng kỳ vọng, mục đích của các bên. 

Đồng thời, đơn vị này phải quản lý, sử dụng nguồn kinh phí huy động của các cá nhân liên quan đến các dự án Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị số 7B mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riverside theo đúng quy định; nghiêm cấm sử dụng vào mục đích khác. 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh cũng được giao phối hợp với Công an tỉnh làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam, Công ty Cổ phần Bách Đạt An để thống nhất phương án quản lý, kiểm soát, sử dụng nguồn tiền này đúng mục đích. 

Các Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thanh tra tỉnh, UBND thị xã Điện Bàn theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu Công ty Cổ phần Bách Đạt An khẩn trương chuyển kinh phí cho UBND thị xã Điện Bàn để chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai thi công hoàn thành các dự án đảm bảo tiến độ, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính đối với nhà nước theo quy định. 

Ngoài ra, các đơn vị phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, phát sinh để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; đồng thời, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý trong trường hợp Công ty Cổ phần Bách Đạt An cố tình chay ì, không chấp hành theo các chỉ đạo của UBND tỉnh.

Phước Nguyên

Theo VietnamFinance