VietABank giảm 30% lợi nhuận sau soát xét, liệu sẽ hoàn thành mục tiêu kinh doanh 2020?

Sau soát xét, lợi nhuận trước và sau thuế của VietABank giảm lần lượt 20% và 30% so với báo cáo tự lập. Trước đó, lợi nhuận và nợ xấu của các ngân hàng như NamABank, Eximbank và BIDV cũng biến động lớn sau soát xét.

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) vừa công bố báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất bán niên 2020 sau soát xét với lợi nhuận biến động so với báo cáo tự lập trước đó.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2020, lợi nhuận sau thuế giảm 51 tỷ đồng, tương đương giảm 30%, xuống mức 118 tỷ đồng so với trước soát xét. Lợi nhuận trước thuế cũng giảm 37 tỷ đồng, tương đương gần 20%, xuống mức 149 tỷ đồng so với trước soát xét.

Chi phí dự phòng rủi ro tăng 21%, ở mức 208 tỷ đồng so với trước soát xét là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận VietABank giảm mạnh.

Như vậy, theo BCTC hợp nhất bán niên 2020 sau kiểm toán, chi phí dự phòng rủi ro của VietABank đã tăng gấp 2,1 lần so với cùng kì năm trước, từ gần 99 tỷ đồng lên hơn 208 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng 80% so với cùng kỳ 2019, tương đương tăng từ 82,5 tỷ đồng lên gần 149 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 81,5%, tương đương tăng từ 65 tỷ đồng lên 118,4 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC trước soát xét.
Nguồn: BCTC trước soát xét.
Nguồn: BCTC sau soát xét.
Nguồn: BCTC sau soát xét.
 

VietABank không công bố thuyết minh báo cáo tài chính nên không có thông tin về nợ xấu.

Khoảng 5 năm trở lại đây, kết quả kinh doanh của VietABank có sự tăng trưởng đáng kể. Lãi trước thuế tăng từ 115 tỷ đồng năm 2015 lên 149 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2020.

Nguồn: Tổng hợp từ BCTC của VietABank.
Nguồn: Tổng hợp từ BCTC của VietABank.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2020, VietABank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt mức 405 tỷ đồng, tăng 47% so với kết quả năm 2019. Tuy nhiên, trải qua 6 tháng đầu năm ngân hàng mới chỉ thực hiện được 29% kế hoạch lợi nhuận.

Liệu rằng, VietABank có đủ sức hoàn thành mục tiêu đề ra trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn chưa kết thúc?

Trước VietABank, BCTC hợp nhất bán niên 2020 sau soát xét của NamABank, Eximbank và BIDV cũng ghi nhận lợi nhuận và nợ xấu biến động mạnh so với chưa soát xét.

Cụ thể, theo BCTC hợp nhất bán niên 2020 sau kiểm toán của Eximbank ghi nhận lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2020 sau soát xét đạt 441 tỷ đồng, giảm 169,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019 (tương đương giảm hơn 27,7%).

Nguồn: BCTC hợp nhất bán niên năm 2020 sau soát xét tại Eximbank.
Nguồn: BCTC hợp nhất bán niên năm 2020 sau soát xét tại Eximbank.

Trong khi đó, tại BIDV,  sau soát xét, nợ xấu và lợi nhuận cũng biến động lớn.

Cụ thể, nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) của ngân hàng giảm 432 tỷ đồng (tương đương 10,2%) xuống 3.806 tỷ đồng. Tuy nhiên, nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) – nhóm nợ nguy hiểm nhất tăng thêm 433 tỷ đồng (tương đương 3,2%) lên mức 13.776 tỷ đồng. Do đó, tổng nợ xấu của ngân hàng tăng thêm 1 tỷ đồng so với báo cáo tự lập. 

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của BIDV 
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của BIDV 
Nguồn: BCTC hợp nhất bán niên 2020 đã soát xét tại BIDV.
Nguồn: BCTC hợp nhất bán niên 2020 đã soát xét tại BIDV.

Do dịch chuyển nhóm nợ từ nợ dưới tiêu chuẩn sang nợ có khả năng mất vốn, BIDV đã tăng thêm hơn 219 tỷ đồng để trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế 6 tháng đầu năm sau soát xét của BIDV giảm 2% so với báo cáo tự lập, xuống gần 4.359 tỷ đồng. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế chỉ còn gần 3.493 tỷ đồng.

Tại NamABank, BCTC hợp nhất bán niên năm 2020 sau soát xét cũng ghi nhận nợ xấu tăng vọt so với báo cáo tự lập trước đó.

Cụ thể, sau kiểm toán, nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) của Nam A Bank lên gấp gần 5 lần so với trước soát xét, lên mức 1.535 tỷ đồng. Trong khi đó, nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) và nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) lần lượt giảm 6% và 27% so với trước kiểm toán, dẫn đến tổng nợ xấu của Nam A Bank tăng 81%, lên mức gần 2.259 tỷ đồng,  cao gấp 1,8 lần so với mức 1.245 tỷ đồng trong báo cáo tự  lập.

Đáng chú ý, dư nợ cho vay khách hàng cũng tăng thêm hơn 1.904 tỷ đồng, tương đương tăng 3% so với trước soát xét, lên mức 77.006 tỷ đồng.

VietABank giảm 30% lợi nhuận sau soát xét, liệu sẽ hoàn thành mục tiêu kinh doanh 2020? - Ảnh 1

Theo Hà Phương/ Sở hữu trí tuệ

Lnk nguồn: https://vnfinance.vn/vietabank-giam-30-loi-nhuan-sau-soat-xet-lieu-se-hoan-thanh-muc-tieu-kinh-doanh-2020-11349.html