Vinaconex chốt ngày chia thưởng hơn 64 triệu cổ phiếu VCG

Ban lãnh đạo Vinaconex dự kiến phát hành 64,1 triệu cổ phiếu VCG trả cổ tức năm 2023, qua đó tăng vốn điều lệ lên 5.986 tỷ đồng.

Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex - Mã: VCG) thông báo ngày 17/6 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu VCG. Tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/6.

Vinaconex dự kiến phát hành thêm 64,1 triệu cổ phiếu VCG. Tỷ lệ thực hiện quyền là 12% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu VCG có quyền nhận 12 cổ phiếu mới). Như vậy, vốn điều lệ sẽ tăng từ 5.345 tỷ đồng lên 5.986 tỷ đồng.

Nguồn chi trả là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2023 trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

Vinaconex chốt ngày chia thưởng hơn 64 triệu cổ phiếu VCG - Ảnh 1

Về tình hình kinh doanh ba tháng đầu năm, Vinaconex ghi nhận 2.650 tỷ đồng doanh thu, tăng 35% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế 483 tỷ đồng, gấp 25,7 lần quý 1/2023.

Năm nay, Vinaconex lên kế hoạch lãi sau thuế 950 tỷ đồng, như vậy sau ba tháng Vinaconex đã thực hiện 51% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Tổng Giám đốc Vinaconex Nguyễn Xuân Đông khẳng định: "Một số công trình cao tốc giai đoạn 1 đã hạch toán hết lỗ trong 2023, ban điều hành quyết tâm đạt kế hoạch trong 2024, ước tính trên 90% là đạt được mục tiêu năm".

Chốt phiên giao dịch ngày 6/6, cổ phiếu VCG dừng tại mốc 23.150 đồng/cp, giảm khoảng 8% so với thị giá đầu năm.

Như Hằng

Theo Tài chính doanh nghiệp