VPBank bị xử phạt nhiều tỷ đồng sai phạm thuế

VPBank phải nộp hơn 18 tỷ đồng vì sai phạm trong nhiều năm.

Ngày 31/12/2020, Ngân hàng thương mại CP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố thông tin kết luận kiểm tra thuế.

Theo đó, cuối tháng 12/2020, Tổng cục Thuế có quyết định xử lý vi phạm về thuế qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế năm 2018 và 2019.

Theo đó, số tiền thuế mà VPBank phải nộp bổ sung của năm 2018 là 7,67 tỷ đồng, của năm 2019 là hơn 6 tỷ đồng. Số tiền phạt kê khai sai và chậm nộp phát sinh liên quan của năm 2018 và năm 2019 lần lượt là 2,97 tỷ đồng và 1,67 tỷ đồng. Tổng số tiền mà VPBank phải nộp là hơn 18 tỷ đồng.

VPBank bị xử phạt nhiều tỷ đồng sai phạm thuế - Ảnh 1
VPBank bị xử phạt 18 tỷ đồng do sai phạm về thuế.

VPBank cho biết, số tiền phải nộp bổ sung chủ yếu là do kết quả kiểm tra điều chỉnh giảm chi phí dự phòng của khoản mục đầu tư dài hạn làm tăng lợi nhuận trước thuế năm 2018 và 2019 và tăng thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp tương ứng.

Hiện tại, VPBank đã hoàn thành yêu cầu của cơ quan thuế theo quyết định của Tổng cục Thuế và không còn nghĩa vụ liên quan đến quyết định này.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2020 của VPBank cho thấy, sau 9 tháng đầu năm 2020, VPBank đã hoàn thành 92% kế hoạch năm. Theo đó, kết thúc quý 3/2020, tổng doanh thu hợp nhất của ngân hàng này đạt 28.300 tỉ đồng, tăng 7,6%. So với cùng kỳ năm ngoái, ngân hàng mẹ tăng trưởng 18,7%.

Tại ngày 30/9/2020, theo báo cáo tài chính, nợ xấu của VPBank tăng lên 10.147 tỷ đồng. Trong đó, cuối quý 3, nợ cần chú ý tăng từ 12.238 tỷ đồng ghi nhận cuối năm 2019 lên 14.764 tỷ đồng, tương tự nợ dưới tiêu chuẩn tăng từ 5.447 tỷ đồng lên 6.278 tỷ đồng.

Ở nhóm nợ nghị ngờ cũng tăng từ 1.311 tỷ đồng ghi nhận cuối năm 2019 lên 1.777 tỷ đồng cuối quý 3 năm 2020. Riêng nợ có khả năng mất vốn dao động quanh mốc 2.000 tỷ đồng.

 

Ngọc Khang

Theo Báo Đất Việt