Vừa lập đỉnh, LPG Việt Nam lại 'cài số lùi' mục tiêu doanh thu năm 2023

Năm 2023, Công ty Cổ phần kinh doanh LPG Việt Nam đặt mục tiêu doanh thu là 3.962 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 18 tỷ đồng.

LPG Việt Nam đặt mục tiêu doanh thu năm 2023 gần 4.000 tỷ đồng.
LPG Việt Nam đặt mục tiêu doanh thu năm 2023 gần 4.000 tỷ đồng.

HĐQT Công ty Cổ phần Kinh doanh khí LPG Việt Nam (PV GAS LPG, HNX: PVG) vừa thông qua nghị quyết về việc chấp thuận kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Theo đó, trong năm 2023, PV GAS LPG sẽ tập trung phát triển gia tăng sản lượng và thị phần bán lẻ, tăng cường phát triển thị trường, gia tăng thị phần tại các thị trường trọng điểm.

Bên cạnh đó, PV GAS LPG cũng sẽ phối hợp Tổng công ty khí Việt Nam trong triển khai chiến lược bán lẻ giai đoạn 2021 - 2025, trong đó lưu ý việc giám sát, quản lý và sử dụng hiệu quả các vỏ bình cho thuê từ tổng công ty; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các trạm chiết LPG tại khu vực miền Nam. 

Trong năm nay, PV GAS LPG đặt mục tiêu sản xuất LPG khoảng 219.474 tấn. Trong khi đó, về tài chính, PV GAS LPG đặt kế hoạch doanh thu khoảng 3.962,1 tỷ đồng, bằng 86% doanh thu năm 2022, lợi nhuận sau thuế cũng chỉ 18,1 tỷ đồng.

Được biết, năm 2022, doanh thu của PV GAS LPG ghi nhận ở mức cao nhất từ trước đến nay với 4.601 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2021. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp dù tăng thêm hơn 11% so với năm ngoái nhưng vẫn ở mức khá khiêm tốn với 16,3 tỷ đồng.

Về tài sản, tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của PV GAS LPG giảm 21% so với hồi đầu năm, đạt hơn 1.463 tỷ đồng. 

Nợ phải trả tại thời điểm kết thúc năm 2022 là 964,9 tỷ đồng, giảm 28,2% so với hồi đầu năm. 

An Chi

Theo VietnamFinance