'Vua tôm' Minh Phú lỗ ròng kỷ lục trong quý I

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 với doanh thu thuần đạt 2.123 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái và cũng là mức doanh thu thấp nhất kể từ đầu năm 2020 tới nay.

'Vua tôm' Minh Phú lỗ ròng kỷ lục, doanh thu xuống đáy 13 quý.
'Vua tôm' Minh Phú lỗ ròng kỷ lục, doanh thu xuống đáy 13 quý.

Với doanh thu suy giảm mạnh, lãi gộp quý I/2023 của Minh Phú cũng giảm 75% so với cùng kỳ, chỉ đạt 123 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính trong quý tăng gấp đôi lên 38 tỷ đồng, song chi phí tài chính cũng tăng 69% lên 54 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp gần như đi ngang, chỉ chi phí bán hàng giảm hơn một nửa xuống còn 134 tỷ đồng.

Bởi vậy, kết quý I/2023, Minh Phú lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 94 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi 98 tỷ đồng.

Kết quả, Minh Phú báo lỗ trước thuế 95 tỷ đồng, lỗ sau thuế cổ đông công ty mẹ 97 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên Minh Phú báo lỗ kể từ đầu năm 2017 và cũng là kết quả thấp kỷ lục trong lịch sử hoạt động.

Tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của Thủy sản Minh Phú đạt 9.502 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu năm.

Năm 2023, Minh Phú lên kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt hơn 17.985 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 1.146 tỷ đồng (cao nhất từ trước tới nay), lần lượt tăng 9% và 38% so với mức thực hiện của năm trước.

Với việc ghi nhận lỗ trong 3 tháng đầu năm, Thủy sản Minh Phú còn cách rất xa kế hoạch này.

Anh Phan

Theo VietnamFinance