32 dự án vào danh sách phê duyệt giá đất năm 2024 của TP.HCM

Theo Sở Tài nguyên- Môi trường TP. HCM, trong 6 tháng đầu năm 2024, nguồn thu từ lĩnh vực đất đai là 10.949,4 tỷ đồng, tăng 51% so cùng kỳ,

Theo Sở Tài nguyên- Môi trường TP. HCM, trong 6 tháng đầu năm 2024, nguồn thu từ lĩnh vực đất đai là 10.949,4 tỷ đồng, tăng 51% so cùng kỳ, đạt 4,1% tổng nguồn thu ngân sách thành phố, cho thấy sự góp phần quan trọng của ngành vào tổng thu ngân sách của thành phố.

Trong năm 2024, Sở Tài nguyên- Môi trường dự kiến trình Hội đồng Thẩm định giá đất Thành phố thẩm định và trình UBND thành phố phê duyệt 32 dự án, với tổng số tiền dự kiến khoảng 7.228 tỷ đồng (không tính các dự án thuê đất hàng năm).

TP. HCM thu từ đất đai gần 11.000 tỷ đồng trong 6 tháng (ảnh minh họa)
TP. HCM thu từ đất đai gần 11.000 tỷ đồng trong 6 tháng (ảnh minh họa)

Đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Sở Tài nguyên- Môi trường TP. HCM đã cấp Giấy chứng nhận lần đầu (đối với tổ chức và cá nhân) là 3.396 giấy chứng nhận; nâng số lượng giấy chứng nhận đã cấp cho tổ chức là hơn 1,5 triệu, với diện tích gần 120 ngàn ha.

Đối với cá nhân Sở này cấp 3.391 giấy chứng nhận; nâng số lượng giấy chứng nhận đã cấp cho cá nhân đến nay là 1.584.357, đạt 99,52%. Đăng ký biến động nhà đất (đối với tổ chức và cá nhân) của Sở đạt 178.680 giấy chứng nhận. …

Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, hiện thành phố đang giải quyết các dự án trọng điểm cấp bách trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, như dự án cầu Thủ Thiêm 4, cầu Cần Giờ và đường Vành đai 4; Cầu đường Nguyễn Khoái; dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên; dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm; dự án Bờ Bắc Kênh Đôi; dự án Vành đai 2; dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc TP. HCM – Mộc Bài.

Hiện TP. HCM, đang chuẩn bị công bố bảng giá đất trên địa bàn TP. HCM áp dụng từ ngày 1/8 đến trước ngày 1/1/2026; đồng thời chuẩn bị cho việc thành lập Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể cấp huyện.

Trần Lê

Theo VietnamFinace