ABBank miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Nguyễn Mạnh Quân, thay 4 'tướng' trong thời gian ngắn

Ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Tổng Giám đốc ngân hàng chính thức rời khỏi "ghế nóng" kể từ ngày 20/3. Như vậy, chỉ trong 3 tháng đầu năm, ABBank đã có tới 4 lần thay thế nhân sự cấp cao.

Ngày 20/3, HĐQT Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - Mã HOSE: ABB) vừa công bố quyết định miễn nhiệm ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Tổng Giám đốc ngân hàng.

Ông Nguyễn Mạnh Quân (sinh năm 1973) đảm nhận vị trí Phó Tổng giám đốc ABBank từ tháng 6/2015, tham gia quản lý chuyên sâu, phụ trách nhiều lĩnh vực nghiệp vụ khác nhau tại ABbank như thẩm định và phê duyệt tín dụng, pháp chế tuân thủ, quản lý rủi ro, xử lý nợ.

ABBank miễn nhiệm ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Tổng Giám đốc ngân hàng.
ABBank miễn nhiệm ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Tổng Giám đốc ngân hàng.

Trước khi làm việc tại ABBank, ông Nguyễn Mạnh Quân từng nắm giữ các vị trí quản lý chủ chốt như Chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc, thành viên Ban Kiểm soát… tại VID Public Bank, CitiBank, HSBC, SeABank, HDBank. Ông có hơn 27 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng.

Tính từ đầu năm đến nay, ABBank liên tục có thay đổi về nhân sự cấp cao. Cụ thể, trong tháng 1/2024, ABBank cũng đã miễn nhiệm cùng lúc 2 thành viên Ban điều hành là ông Nguyễn Hồng Quang và ông Nguyễn Khánh Phúc. Đầu tháng 2 ABBank miễn nhiệm tiếp Phó Tổng giám đốc Đỗ Lam Điền.

Thời điểm hiện tại, Ban Điều hành ABBank còn 7 người, gồm quyền Tổng giám đốc Phạm Duy Hiếu, 3 Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Hương, Lại Tất Hà, Khương Đức Tiệp và 3 thành viên Ban điều hành Lê Mạnh Hùng, Trần Việt Thắng, Nguyễn Ngọc Duệ.

ABBAnk sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 vào ngày 8/4 tới đây. Đại hội sẽ thông qua một số báo cáo hoạt động, kế hoạch kinh doanh năm nay, cùng tờ trình về phân phối lợi nhuận, thù lao của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát,...

Khánh Tú

Theo VietnamFinance