ABBANK: Năm 2023, lợi nhuận 513 tỷ, trích lập dự phòng gần 1.500 tỷ

Trong năm 2023, ABBANK ghi nhận tăng trưởng về mặt quy mô hoạt động, các chỉ số huy động và dư nợ tín dụng; lợi nhuận trước thuế đạt 513 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK - mã chứng khoán ABB) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023.

Trong năm qua, ngân hàng này ghi nhận tăng trưởng về mặt quy mô hoạt động, các chỉ số huy động và dư nợ tín dụng.

Theo công bố của ABBANK, năm 2023, nhà băng này ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 513 tỷ đồng.

Tổng tài sản của ABBANK tại thời điểm cuối năm 2023 đạt 161.966 tỷ đồng, tăng 24,5% so với cuối năm 2022. Dư nợ tín dụng đạt 102.448 tỷ đồng, tăng 15,7% so với năm 2022, sát với room tín dụng được cấp trong bối cảnh khả năng hấp thụ vốn của thị trường giảm mạnh.

Huy động từ khách hàng đạt 115.654 tỷ đồng, tăng 25,9%. Số dư CASA cũng tăng nhẹ ở mức 5,7% so với năm 2022.

ABBANK cũng cho biết, năm 2023 thu nhập từ dịch vụ đạt 992 tỷ đồng, tăng trưởng 125% so với 2022, đóng góp 23% vào tổng thu nhập của ABBANK.

Cùng với đó, với các chính sách điều chỉnh lãi suất cho vay để kịp thời hỗ trợ đối với các doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn theo chỉ đạo của Chính phủ, thu nhập lãi thuần cả năm đạt 2.833 tỷ đồng.

Chất lượng vốn của ABBANK duy trì ở mức an toàn, với hệ số an toàn vốn (CAR) tại thời điểm cuối năm 2023 đạt mức 11,1%, thể hiện khung vốn vững chắc với mức đệm vốn tốt so với yêu cầu tối thiểu 8% của Ngân hàng nhà nước.

Tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2023 của ABBANK đạt 2,17%, kiểm soát tốt trong mức quy định của Ngân hàng nhà nước là <3%.

Trong bối cảnh tình hình nợ xấu toàn ngành gia tăng, năm 2023, ABBANK đã cẩn trọng trích lập 1.489 tỷ đồng cho chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, đẩy mạnh tỷ lệ bao phủ nợ xấu, đảm bảo hoạt động bền vững của ngân hàng.

Với định hướng phát triển mảng ngân hàng bán lẻ, ABBANK ghi nhận tăng trưởng số lượng khách hàng ở cả hai nhóm khách hàng cá nhân và khách hàng SME, lần lượt là 22% và 15% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, ngân hàng này đẩy mạnh đầu tư công nghệ và củng cố năng lực. Nhờ đó, quy mô giao dịch trên kênh ngân hàng số tăng trưởng, với số lượng khách hàng giao dịch tăng 11,8% và số lượng giao dịch trên kênh số tăng 63% so với năm 2022 (đạt gần 33,3 triệu giao dịch/năm).

Mai Anh

Theo VietnamFinance