ACB lãi trước thuế hơn 9.000 tỷ đồng sau 6 tháng, tăng 42%

Ngân hàng TMCP Á Châu (HoSE: ACB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý II cao kỷ lục hơn 4.914 tỷ đồng, đưa lợi nhuận luỹ kế 6 tháng lên mức hơn 9.000 tỷ đồng.

 

ACB lãi trước thuế hơn 9.000 tỷ đồng sau 6 tháng, tăng 42%, nợ nhóm 5 tăng 59%.
ACB lãi trước thuế hơn 9.000 tỷ đồng sau 6 tháng, tăng 42%, nợ nhóm 5 tăng 59%.

ACB vừa công bố báo cáo tài chính quý II với thu nhập lãi thuần đạt 5.606 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2021.

Trừ hoạt động dịch vụ ghi nhận lãi thuần tăng 12%, đạt hơn 993 tỷ đồng, các hoạt động ngoài lãi khác đều sụt giảm so với cùng kỳ. Cụ thể, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối giảm 37%, lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư giảm gần 59%, lần lượt đạt 145 tỷ đồng và 18 tỷ đồng.

Đặc biệt hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh lỗ hơn 226 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 91 tỷ đồng.

Trong quý II, chi phí hoạt động của ACB đạt hơn 2.276 tỷ đồng, tăng gần 43%. Ngược lại, ngân hàng không trích lập dự phòng rủi ro trong kỳ, mà được hoàn nhập hơn 267 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2021, ACB phải trích lập hơn 1.386 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng.

Nhờ được hoàn nhập dự phòng rủi ro, ACB dù chỉ ghi nhận lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đi ngang so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này đạt hơn 4.914 tỷ đồng, tăng mạnh 51% so với cùng kỳ năm 2021.

Đây là quý ghi nhận mức lợi nhuận cao nhất của ACB kể từ khi hoạt động.

Luỹ kế 6 tháng, thu nhập lãi thuần của ACB tăng 8,9% so với cùng kỳ, còn lợi nhuận trước thuế tăng 42%, đạt hơn 9.028 tỷ đồng.

Tính tới cuối quý II, tổng tài sản của ACB đạt hơn 543.736 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với thời điểm đầu năm. Trong đó cho vay khách hàng đạt hơn 395.598 tỷ đồng, tiền gửi của khách hàng đạt hơn 388.131 tỷ đồng, lần lượt tăng 9% và tăng 2% so với đầu năm.

Về chất lượng nợ vay, tổng nợ xấu của ACB tại thời điểm ngày 30/6/2022 là 2.998 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Trong đó nợ dưới tiêu chuẩn và nợ nghi ngờ giảm mạnh lần lượt 50% và 39%, ngược lại nợ có khả năng mất vốn tăng tới 59%.

Tỷ lệ nợ xấu giảm nhẹ từ 0,78% (đầu năm) về 0,76%.

Năm 2022, ACB lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế 15.018 tỷ đồng trong năm nay, tăng trưởng 25% so với thực hiện năm trước. Như vậy, sau 6 tháng, ngân hàng đã hoàn thành 60% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Hải Đường

Theo VietnamFinance