ADB đạt cam kết 23,6 tỷ USD trong năm 2023

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã cam kết 23,6 tỷ USD từ nguồn vốn của mình trong năm 2023, bao gồm 9,8 tỷ USD cho hành động khí hậu, để giúp châu Á và Thái Bình Dương đạt được tiến bộ về phát triển bền vững.

Hôm nay, ADB công bố các kết quả hoạt động và tài chính trong Báo cáo thường niên 2023 của ADB. Chủ tịch ADB, ông Masatsugu Asakawa, chia sẻ: “ADB tiếp tục khẳng định vị thế là ngân hàng khí hậu cho châu Á và Thái Bình Dương, với mức tài trợ hàng năm cao nhất từ trước tới nay cho hành động khí hậu. Các khoản đầu tư của chúng tôi cho việc thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu chú trọng nhiều tới nông nghiệp thích ứng khí hậu, năng lượng tái tạo và giao thông phát thải các-bon thấp”.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Con số cam kết 23,6 tỷ USD bao gồm các khoản vay, viện trợ, đầu tư cổ phần, bảo lãnh và hỗ trợ kỹ thuật cung cấp cho các chính phủ và khu vực tư nhân. Bên cạnh nguồn vốn riêng của ngân hàng, ADB đã huy động thêm 16,4 tỷ USD vốn đồng tài trợ thông qua các quan hệ đối tác mạnh mẽ của mình.

ADB đầu tư mạnh vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, năng lượng và hạ tầng khác có chất lượng cao, cần thiết cho phát triển bền vững. ADB đã tăng cường hơn nữa nguồn vốn con người của khu vực thông qua gia tăng hỗ trợ cho giáo dục và y tế.

Giải quyết bất bình đẳng giới tiếp tục là một lĩnh vực then chốt trong hoạt động của ngân hàng, với hầu hết các hoạt động trong năm 2023 đều góp phần giảm bớt sự bất bình đẳng còn lại, gồm cả hỗ trợ giảm thiểu tác động bất cân xứng về giới của biến đổi khí hậu.

Ông Asakawa cho biết: “Mô hình hoạt động mới của chúng tôi đã cho phép ADB thực hiện những thay đổi quan trọng cần thiết để cung cấp hỗ trợ tốt hơn, nhanh hơn và phù hợp hơn cho các quốc gia thành viên đang phát triển của mình.”

Trong chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Việt Nam vào giữa tháng 3 vừa qua, ông Asakawa tái khẳng định cam kết của ADB cung cấp 3 tỷ USD hỗ trợ Việt Nam trong giai đoạn 2024-2026. Ngoài ra, ADB đã cam kết huy động 2,1 tỷ USD theo Kế hoạch huy động nguồn lực để hỗ trợ các dự án trong khuôn khổ Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng của Việt Nam.

Hải Đăng

Theo Tài chính doanh nghiệp