BaoViet Bank lãi trước thuế 2022 hơn 90 tỷ đồng

BaoViet Bank vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2022 với 90 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 10,5% so với năm 2021.

Cuối năm 2022, ngân hàng còn 1.109 tỷ đồng nợ xấu nội bảng, tỷ lệ nợ xấu giảm từ 4,94% cuối năm 2021 về 3,34%.  
Cuối năm 2022, ngân hàng còn 1.109 tỷ đồng nợ xấu nội bảng, tỷ lệ nợ xấu giảm từ 4,94% cuối năm 2021 về 3,34%.  

Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank) công bố báo cáo tài chính quý 4/2022 với lợi nhuận trước thuế gấp rưỡi cùng kỳ năm trước với 54 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 41 tỷ đồng, tăng 47,2% so với cùng kỳ.

Tăng trưởng mạnh về lợi nhuận trong quý 4 của ngân hàng là nhờ một số mảng kinh doanh ghi nhận kết quả tăng đột biến. Lãi thuần từ mảng dịch vụ mang về gần 408 tỷ đồng, gấp 2,4 lần quý 4/2021; lãi từ các hoạt động kinh doanh khác mang về gần 51 tỷ đồng, gấp hơn 7 lần cùng kỳ năm trước. Trong khi đó các mảng như kinh doanh ngoại hối, mua bán chứng khoán đầu tư thoát lỗ.

Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh trong quý 4 của ngân hàng tăng 168% so với cùng kỳ nên mặc dù chi phí dự phòng rủi ro cũng tăng mạnh gấp gần 3 lần lên 482 tỷ đồng, BaoViet Bank vẫn ghi nhân lãi trước thuế tăng mạnh. Lũy kế cả năm 2022, BaoViet Bank đã đạt 90 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 10,5% so với năm 2021.

Trong năm 2022, thu nhập lãi thuần của BaoViet Bank giảm hơn 13%, đạt 798,7 tỷ đồng. Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh cũng ghi nhận mức tăng trưởng âm, hoạt mua bán chứng khoán đầu tư của ngân hàng lỗ 124,9 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ gần 87,8 tỷ đồng.

Các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng đều ghi nhận mức tăng trưởng tương đối cao như hoạt động dịch vụ tăng 37,6%, hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 202%. Lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 39% lên gần 572 tỷ đồng. 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 16%, còn gần 653 tỷ đồng. Trong năm, BaoViet Bank cắt giảm 19% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng (còn 563 tỷ đồng), do đó ngân hàng thu được hơn 90 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 11%. Con số này vừa đủ giúp BaoViet Nank hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2022.

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản của BaoViet Bank đạt 78.271 tỷ đồng, tăng 19,6% so với cuối năm trước.

Cuối năm 2022, ngân hàng còn 1.109 tỷ đồng nợ xấu nội bảng, tỷ lệ nợ xấu giảm từ 4,94% cuối năm 2021 về 3,34%. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) tăng gần 36% lên 254 tỷ đồng; nợ nghi ngờ (nhóm 4) giảm gần 30% còn 109 tỷ đồng, nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) giảm 18% còn 746 tỷ đồng.

Minh Vân

Theo Chất lượng và Cuộc sống