Becamex công bố lợi nhuận sau thuế Quý 1 giảm 7%

(CL&CS) - Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex, HOSE: BCM) báo lãi ròng giảm 7% đạt gần 425 tỷ đồng mặc dù biên lợi nhuận trong quý I/2022 tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.

Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Becamex bao gồm bất động sản, bất động sản đầu tư và bán hàng hóa. Tất cả các ngành hàng ghi nhận đều có tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ năm 2021. Theo đó, tổng doanh thu tăng nhẹ 2%, lên hơn 1,433 tỷ đồng, giá vốn được tiết giảm đến 25%, đồng nghĩa biên lãi gộp tăng từ 41% lên 57%, dẫn đến lãi gộp tăng 41%, lên gần 821 tỷ đồng.

Cơ cấu doanh thu của BCM trong quý 1/2022 - Nguồn: BCM  
Cơ cấu doanh thu của BCM trong quý 1/2022 - Nguồn: BCM  

Dù các chỉ số đều tăng lên nhưng trong báo cáo kết quả kinh doanh của BCM trong 3 tháng đầu năm 2022 có xu hướng giảm nhẹ. Doanh thu từ hoạt động tài chính và từ công ty liên doanh, liên kết đều lần lượt giảm 28% và 38%. Trong khi đó, các chi phí như chi phí lãi vay (tăng 74%), chi phí bán hàng (tăng 29%) và chi phí quản lý (tăng 15%) đều tăng đáng kể.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2022 của BCM. Đvt: Tỷ đồng - Nguồn: VietstockFinance  
Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2022 của BCM. Đvt: Tỷ đồng - Nguồn: VietstockFinance  

Tại thời điểm 31/03/2022, tổng tài sản của BCM ghi nhận hơn 49.5 ngàn tỷ đồng, không thay đổi đáng kể so với đầu năm. Tuy nhiên, lượng tiền và tiền gửi tăng 32% do Công ty tăng mạnh các khoản tiền gửi ngân hàng. Ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn lại giảm 25%, chủ yếu do giảm các khoản phải thu khách hàng.

Tương tự tổng tài sản, nợ phải trả của BCM gần như đi ngang so với đầu năm, duy trì ở mức gần 32 nghìn tỷ đồng. Dù nợ vay ngắn hạn giảm đến 21% nhưng tổng nợ vay của Công ty chỉ giảm 5% so các khoản dài hạn vẫn chiếm đa số.

Mặt khác, khoản mục người mua trả tiền trước ghi nhận tăng đến 25%, lên gần 4.3 ngàn tỷ đồng. Chi tiết về các khoản nhận tiền trước của BCM, dù không còn ghi nhận hơn 860 tỷ đồng từ CTCP Sao Hỏa Toàn Quốc nhưng bù lại Công ty nhận được khoản tiền cọc ứng trước thi công công trình 2,310 tỷ đồng từ thương vụ chuyển nhượng dự án Công ty TNHH Nội thất Gỗ Phú Đỉnh.

Hà Thu

Theo Chất lượng và Cuộc sống