BIDV phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2021, vốn điều lệ lên 57.005 tỷ

Ngày 29/11/2023, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thực hiện chốt danh sách cổ đông để tăng vốn lệ từ 50.585 tỷ đồng lên 57.005 tỷ đồng.

 

BIDV phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2021, vốn điều lệ lên 57.005 tỷ - Ảnh 1

Với 57.005 tỷ đồng, vốn điều lệ của BIDV lớn thứ hai trong ngành ngân hàng sau VPBank.

Cụ thể, BIDV sẽ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại sau thuế, trích lập các quỹ năm 2021, tỷ lệ thực hiện 12,69%. Cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu BID của BIDV sẽ nhận được 1.269 cổ phiếu mới.

Với 5.058.523.816 cổ phiếu đang lưu hành, BIDV sẽ phát hành 641.926.672 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của BIDV tăng lên 57.005 tỷ đồng, xếp thứ hai trong ngành ngân hàng chỉ sau VPBank.

Hiện nay, cổ đông lớn nhất của BIDV là Ngân hàng Nhà nước với tỷ lệ sở hữu 80,99% và Ngân hàng KEB Hana (Hàn Quốc) sở hữu 15%.

Lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng đầu năm đạt 19.763 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước, tương đương 2.086 tỷ đồng.

Hiện nay, BIDV là ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất ngành với 2.132.855 tỷ đồng, tăng 0,58% so với đầu năm nay.

Tại thời điểm 30/9/2023, tiền gửi của khách hàng đạt 1.583.544 tỷ đồng, tăng 7,46% so với đầu năm. Cho vay khách hàng đạt 1.653.452 tỷ đồng, tăng 8,62%. Tổng nợ xấu ở mức 26.394 tỷ đồng, tăng 49,77%. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,6%, tăng 0,44 điểm %.

Đóng cửa ngày 28/11/2023, cổ phiếu BID đạt 38.850 đồng/cổ phiếu, tăng 13,5% so với đầu năm giúp vốn hóa đạt 221.463 tỷ đồng - lớn thứ hai trên thị trường chứng khoán và chỉ xếp sau Vietcombank.

Nguyễn Như

Theo Chất lượng và cuộc sống