Bình Định đấu giá hơn 2.600 lô đất trong năm 2023

UBND tỉnh Bình Định vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn thu ngân sách tỉnh từ tiền sử dụng đất năm 2023 đối với các quỹ đất do tỉnh quản lý.

Bình Định đấu giá hơn 2.600 lô đất trong năm 2023
Bình Định đấu giá hơn 2.600 lô đất trong năm 2023

Theo kế hoạch, địa phương này sẽ đấu giá hơn 2.600 lô đất, trong đó có đất ở và đất để thực hiện dự án.

Cụ thể, quỹ đất tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Định quản lý, tổng số lô đất đưa ra đấu giá là 691 lô, với diện tích gần 23ha.

Trong đó, có 680 lô đất ở có diện tổng diện tích hơn 9ha thuộc các dự án trên địa bàn tỉnh này và 11 lô đất thực hiện dự án.

Một số dự án đáng chú ý trong nhóm 11 dự án như: Khu đất Tây Nam cầu Long Vân, TP. Quy Nhơn (xây dựng nhà ở và thương mại dịch vụ) gần 99.000m2; khu đất thu hồi của Công ty CP Muối và Thương mại Miền Trung (đất ở, xây dựng nhà chung cư hỗn hợp) 12.700m2; khu đất K200 - TP. Quy Nhơn (xây dựng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, văn phòng cho thuê và trung tâm thương mại) gần 111.000m2; khu đất số 72B, TP. Quy Nhơn (đất ở, xây dựng nhà chung cư hỗn hợp) hơn 7.000m2…

Trước mắt, tỉnh Bình Định sẽ đấu giá 161/680 lô đất ở trong quý I và quý II/2023. Đối với 11 lô đất thực hiện dự án sẽ không dự kiến thời gian thực hiện để tạo sự linh hoạt, chủ động trong việc đưa quỹ đất đấu giá và thời điểm thích hợp trong năm khi đủ thủ tục. Dự kiến tổng giá trị thu được là 800 tỷ đồng.

Tại Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định, tổng số lô đất đưa ra đấu giá là 1.079 lô, diện tích hơn 19ha. Trong quý III và IV/2023, tỉnh Bình Định sẽ tiến hành đấu giá 285 lô (hơn 4,9ha) với tổng giá trị dự kiến thu được là 450 tỷ đồng.

Tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, tổng số lô đất đưa ra đấu giá 899 lô, diện tích gần 15ha. Ngay trong quý I/2023, tỉnh Bình Định sẽ tiến hành đấu giá 217 lô (hơn 3,7ha). Tổng giá trị dự kiến thu được là hơn 593 tỷ đồng.

UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát xây dựng phương án và quyết định đấu giá, xác định giá khởi điểm trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định và thời gian thực hiện đấu giá trong năm 2023.

Bên cạnh đó, tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật quỹ đất năm 2022 còn lại và các quỹ đất năm 2023 để kịp thời thực hiện các thủ tục có liên quan trình UBND tỉnh phê duyệt làm căn cứ tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để thu ngân sách trong năm 2023.

Đối với đất thực hiện dự án đầu tư, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các đơn vị tiến hành rà soát, lập các thủ tục có liên quan (chủ trương đầu tư, tiêu chí đấu giá, phương án và quyết định đấu giá, xác định giá khởi điểm...) trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định.

Khánh Hồng

Theo VietnamFinance