Bình Dương ấn định thời gian khởi công đường Vành đai 4 TP. HCM quy mô hơn 18.000 tỷ đồng

Đoạn đường Vành đai 4 TP. HCM qua tỉnh Bình Dương dài gần 48km.

Mới đây, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TP. HCM đoạn cầu Thủ Biên - sông Sài Gòn (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo đó, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương lập báo cáo nghiên cứu tính khả thi dự án thành phần 1 giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 TP. HCM đoạn cầu Thủ Biên - sông Sài Gòn trình thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định. 

Sơ đồ hướng tuyến đường Vành đai 4 TP.HCM
Sơ đồ hướng tuyến đường Vành đai 4 TP.HCM

Với dự án thành phần 2 đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TP. HCM đoạn từ cầu Thủ Biên - sông Sài Gòn (giai đoạn 1), Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP và các đơn vị liên quan hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định.

Trong tháng 3/2024, hoàn thành phê duyệt các dự án thành phần. Quý II/2024 tiến hành giải phóng mặt bằng, bàn giao tối thiểu 50% mặt bằng. Quý III/2024 bàn giao 70% mặt bằng và hết năm 2024 hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng. 

Cũng trong quý III/2024 phấn đấu khởi công dự án, tiến hành thi công hướng đến hoàn thành dự án vào năm 2026 và đưa vào khai thác từ quý IV/2026.

Theo kế hoạch, Vành đai 4 TP.HCM đoạn đi qua tỉnh Bình Dương cơ bản được hoàn thiện vào quý IV/2024
Theo kế hoạch, Vành đai 4 TP.HCM đoạn đi qua tỉnh Bình Dương cơ bản được hoàn thiện vào quý IV/2024

Theo kế hoạch đưa ra, với tiến độ dự án thành phần 1, nhà đầu tư sẽ đề xuất tổ chức lập hồ sơ thiết kế ranh giải phóng mặt bằng trên phạm vi xây dựng của dự án thành phần 2 và trình Sở Giao thông vận tải thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt.

Về kế hoạch tiến độ dự án thành phần 2, tiến hành lập, trình thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP. Dự kiến thực hiện khởi công công trình ngày 10/7/2024, tiến đến tổ chức triển khai thi công từ quý III/2024 đến quý IV/2026. Theo kế hoạch, về cơ bản dự án được hoàn thành trong tháng 11/2026 và đưa vào sử dụng từ tháng 12/2026.

Vành đai 4 TP. HCM có vốn đầu tư gần 18.300 tỷ đồng (chưa bao gồm lãi vay), thu hồi gần 420ha đất, đi qua nhiều trục đường của tỉnh Bình Dương. Tổng chiều dài dự án đoạn qua tỉnh Bình Dương khoảng 47,85km.

Chi Chi

Theo Chất lượng và cuộc sống