Bộ Xây dựng: Đề nghị kiểm tra, xử lý việc mua nhà ở xã hội vướng “rào cản”

Vừa qua, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh ký Văn bản gửi UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc kiểm tra thông tin liên quan đến mua nhà ở xã hội trên địa bàn cần phải có bản sao công chứng “sổ đỏ… nhà trọ”.

Mới đây, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh ký Văn bản gửi UBND TP.HCM về việc kiểm tra thông tin liên quan đến mua nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn cần phải có bản sao công chứng “sổ đỏ… nhà trọ”.

Hình minh họa  
Hình minh họa  

Theo đó, cuối tháng 10/2023, dư luận và trên các phương tiện thông tin đại chúng có phản ánh nội dung liên quan đến việc mua nhà ở xã hội tại TP.HCM, như “muốn mua nhà ở xã hội phải nộp thêm bản sao công chứng sổ đỏ của ngôi nhà… đang thuê trọ (tạm trú), phải thu thập căn cước công dân của tất cả các thành viên trong gia đình, xác nhận điều kiện thu nhập, thực trạng nhà ở…”.

Ngay sau khi có phản ánh từ dư luận, căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 30 của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển, quản lý nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các cơ quan chức năng của Thành phố kiểm tra, giải quyết nội dung nêu trên (nếu có), đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật, không làm phát sinh thủ tục ngoài quy định gây khó khăn cho người dân trong tiếp cận NƠXH.

Đồng thời, Bộ Xây dựng đề nghị xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo đúng thẩm quyền và báo cáo kết quả giải quyết về Bộ trước ngày 15/11/2023.

Hiện tượng được phản ánh bởi dư luận, chúng tôi cho rằng là rào cản trong hàng loạt thủ tục mà người dân muốn được thuê, mua nhà ở xã hội phải trải qua trước khi nộp hồ sơ, chưa kể những khó khăn trong các khâu hoàn thành hồ sơ, đi ngược lại chủ trương, chính sách hỗ trợ, phát triển NƠXH và cải cách thủ tục hành chính của Trung ương.

Thời gian qua, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đã tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý NƠXH. Có đưa ra những tháo gỡ khó khăn, đề xuất các cơ chế chính sách thông thoáng, rút ngắn các thủ tục không cần thiết, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân trong đầu tư xây dựng, thuê mua NƠXH.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến phát triển nhà ở xã hội. Trong Thông tư này đã dành một Chương quy định cụ thể về mẫu giấy tờ chứng minh đối tượng, điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ; thông tin các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội và hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua NƠXH. Các quy định này đã góp phần minh bạch hóa thủ tục hành chính giúp cho người dân khi đăng ký mua, thuê, thuê mua NƠXH.

Thiện Phúc

Theo Chất lượng và Cuộc sống