Cần Thơ: Trình phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 8 dự án lớn gần 300 tỷ đồng

Có 6 dự án mới với mức đầu tư 146.5 tỷ đồng và 2 dự án đã được phê duyệt cần điều chỉnh lại với mức đầu tư tăng thêm khoảng 153 tỷ đồng đã được trình HĐND TP Cần Thơ phê duyệt.

Ngày 26/8, trong kỳ họp thứ 2 khóa X của HĐND TP Cần Thơ, UBND thành phố đã trình cho HĐND TP Cần Thơ 6 tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mới và 2 tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương dự án đã được phê duyệt trước đó.

Cần Thơ trình phê duyệt và điều chỉnh 8 dự án với mức đầu tư gần 300 tỷ đồng.  
Cần Thơ trình phê duyệt và điều chỉnh 8 dự án với mức đầu tư gần 300 tỷ đồng.  

Theo đó, 6 dự án mới có tổng mức đầu tư 146,5 tỷ đồng gồm: Dự án Bệnh viện Quân y giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư 48.8 tỷ đồng, chi phí đầu tư được dùng vào việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khu đất xây dựng giai đoạn 2 và xây dựng các khoa nội tổng hợp, khoa nhiễm, san lấp mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và hàng rào bảo vệ, trang bị trang thiết bị y tế và văn phòng; Dự án xây dựng mới 10 buồng và cải tạo 52 buồng hỏi cung bị can và mua sắm trang thiết bị bàn ghế phục vụ, với tổng đầu tư là 12.3 tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng nơi làm việc và cung cấp trang thiết bị cho Đội Cảnh sát giao thông số 2 thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ, Công an TP Cần Thơ với tổng mức đầu tư dự kiến là 14.7 tỷ đồng; Đầu tư hơn 8.5 tỷ đồng cho dự án xây dựng và cải tạo khu làm việc của Trạm Cảnh sát Giao thông đường thủy Vàm Thới An tại Công an TP Cần Thơ; Dự án xây dựng khu làm việc trên khu đất có diện tích khoảng 4.500m2 với tổng mức đầu tư hơn 12.2 tỷ đồng và dự án xây dựng các hạng mục trong khu huấn luyện 1 bao gồm san lấp mặt bằng, đường giao thông nội bộ, bốn khu vực phòng thủ, hàng rào và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật với tổng mức đầu tư gần 50 tỷ đồng.

Bên cạnh 6 dự án mới, thành phố cũng điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 dự án được phê duyệt trước đó, tăng khoảng 153 tỷ đồng. Trong đó, tăng hơn 106 tỷ đồng cho chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án Trung tâm Văn hóa thể thao Ninh Kiều, dự án này đã được HĐND TP Cần Thơ chấp thuận chủ trương đầu tư Nghị quyết 16/2019.

Đồng thời, tăng khoảng 46.9 tỷ đồng cho chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ. Việc tăng kinh phí đầu tư của dự án là do trong quá trình thực hiện đã phát sinh việc điều chỉnh quy mô và đơn giá đất làm tăng mức đầu tư so với chủ trương đã được phê duyệt trước đó.

Kim Cương

Theo Doanh nghiệp Việt Nam