Cầu vượt 2.000 tỷ đồng dùng 8 năm vẫn chưa quyết toán vốn cho nhà đầu tư

Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế (TP. Đà Nẵng) đã được đưa vào sử dụng 8 năm, tuy nhiên đến nay chi phí thực hiện dự án vẫn chưa thể quyết toán cho nhà đầu tư, số nợ vay của dự án tiếp tục phát sinh thêm lãi suất.

 

 Dự án đầu tư xây dựng Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế (cầu vượt 3 tầng) theo hình thức Hợp đồng BT được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 2.050 tỷ đồng, trong đó 80 tỷ đồng Đà Nẵng hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng (Ảnh: Nhị Trình).
 Dự án đầu tư xây dựng Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế (cầu vượt 3 tầng) theo hình thức Hợp đồng BT được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 2.050 tỷ đồng, trong đó 80 tỷ đồng Đà Nẵng hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng (Ảnh: Nhị Trình).
Trong quá trình triển khai dự án, trên cơ sở nội dung Thông tư số 166/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính và các hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính liên quan đến phương án tài chính của dự án, UBND TP. Đà Nẵng (Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng) đã tổ chức lựa chọn, ký kết hợp đồng với nhà đầu tư, triển khai thi công hoàn thành công trình trong năm 2015 và thực hiện thanh toán cho nhà đầu tư trong kế hoạch các năm 2020 - 2021.
Trong quá trình triển khai dự án, trên cơ sở nội dung Thông tư số 166/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính và các hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính liên quan đến phương án tài chính của dự án, UBND TP. Đà Nẵng (Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng) đã tổ chức lựa chọn, ký kết hợp đồng với nhà đầu tư, triển khai thi công hoàn thành công trình trong năm 2015 và thực hiện thanh toán cho nhà đầu tư trong kế hoạch các năm 2020 - 2021.
Mới đây, UBND TP. Đà Nẵng đã có công văn gửi Bộ Giao thông vận tải về việc xử lý các vướng mắc của dự án này.
Mới đây, UBND TP. Đà Nẵng đã có công văn gửi Bộ Giao thông vận tải về việc xử lý các vướng mắc của dự án này.
Theo UBND TP. Đà Nẵng, hiện nay Thông tư số 166/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 cũng như một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan tại thời điểm ký kết hợp đồng đã hết hiệu lực, dẫn đến phát sinh vướng mắc liên quan đến thủ tục quyết toán dự án hoàn thành công trình.
Theo UBND TP. Đà Nẵng, hiện nay Thông tư số 166/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 cũng như một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan tại thời điểm ký kết hợp đồng đã hết hiệu lực, dẫn đến phát sinh vướng mắc liên quan đến thủ tục quyết toán dự án hoàn thành công trình.
Trong thời gian qua, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính và UBND TP. Đã Nẵng đã nỗ lực phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ có hướng dẫn liên quan đến thủ tục quyết toán dự án hoàn thành. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết luận cuối cùng liên quan đến nội dung trên.
Trong thời gian qua, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính và UBND TP. Đã Nẵng đã nỗ lực phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ có hướng dẫn liên quan đến thủ tục quyết toán dự án hoàn thành. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết luận cuối cùng liên quan đến nội dung trên.
Do chưa kết luận liên quan đến thủ tục nên mặc dù dự án đã đưa vào vận hành khai thác nhưng đến nay chưa thể hoàn thành thủ tục quyết toán vốn đầu tư dự án.
Do chưa kết luận liên quan đến thủ tục nên mặc dù dự án đã đưa vào vận hành khai thác nhưng đến nay chưa thể hoàn thành thủ tục quyết toán vốn đầu tư dự án.
UBND TP. Đà Nẵng cho biết, việc chậm trễ trong việc quyết toán vốn đầu tư đã dẫn đến ảnh hưởng xấu trong hoạt động tài chính của nhà đầu tư do chưa thể hoàn thành hợp đồng tín dụng được ký kết với Ngân hàng cung cấp tín dụng cho dự án.
UBND TP. Đà Nẵng cho biết, việc chậm trễ trong việc quyết toán vốn đầu tư đã dẫn đến ảnh hưởng xấu trong hoạt động tài chính của nhà đầu tư do chưa thể hoàn thành hợp đồng tín dụng được ký kết với Ngân hàng cung cấp tín dụng cho dự án.
“UBND TP. Đà Nẵng đề nghị Bộ Giao thông vận tải sớm có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét thống nhất chủ trương nhằm tạo điều kiện giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong thủ tục quyết toán dự án Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế và các dự án BT khác”, văn bản nêu.
“UBND TP. Đà Nẵng đề nghị Bộ Giao thông vận tải sớm có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét thống nhất chủ trương nhằm tạo điều kiện giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong thủ tục quyết toán dự án Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế và các dự án BT khác”, văn bản nêu.
Theo nhà đầu tư, dự án chưa được quyết toán vốn dẫn đến số nợ vay của dự án từ Ngân hàng SHB chưa trả được nên nhà đầu tư tiếp tục chịu thêm lãi suất phát sinh 51 tỷ đồng do nợ quá hạn.
Theo nhà đầu tư, dự án chưa được quyết toán vốn dẫn đến số nợ vay của dự án từ Ngân hàng SHB chưa trả được nên nhà đầu tư tiếp tục chịu thêm lãi suất phát sinh 51 tỷ đồng do nợ quá hạn.
Trước đó, tháng 5/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ra Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn trung hạn 2016-2020 và hàng năm từ Bộ Giao thông vận tải sang UBND TP Đà Nẵng cho dự Dự án nút giao thông khác mức Ngã ba Huế.  Theo đó, Nghị quyết điều chỉnh giảm số tiền hơn 1.651 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và kế hoạch năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải, để bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2020 cho UBND TP Đà Nẵng. Số kinh phí trên để thanh toán cho dự án nút giao thông khác mức Ngã ba Huế.
Trước đó, tháng 5/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ra Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn trung hạn 2016-2020 và hàng năm từ Bộ Giao thông vận tải sang UBND TP Đà Nẵng cho dự Dự án nút giao thông khác mức Ngã ba Huế.  Theo đó, Nghị quyết điều chỉnh giảm số tiền hơn 1.651 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và kế hoạch năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải, để bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2020 cho UBND TP Đà Nẵng. Số kinh phí trên để thanh toán cho dự án nút giao thông khác mức Ngã ba Huế.
Năm 2021, UBND TP. Đà Nẵng đã chấp nhận phương án thanh toán 395,747 tỷ đồng cho nhà đầu tư dưới hình thức bảo lãnh thanh toán vô điều kiện do Ngân hàng SHB bảo lãnh. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn đối với việc quản lý vốn ngân sách nhà nước, nhà đầu tư và Ngân hàng SHB chỉ được sử dụng khi có sự đồng ý bằng văn bản của UBND TP. Đà Nẵng.
Năm 2021, UBND TP. Đà Nẵng đã chấp nhận phương án thanh toán 395,747 tỷ đồng cho nhà đầu tư dưới hình thức bảo lãnh thanh toán vô điều kiện do Ngân hàng SHB bảo lãnh. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn đối với việc quản lý vốn ngân sách nhà nước, nhà đầu tư và Ngân hàng SHB chỉ được sử dụng khi có sự đồng ý bằng văn bản của UBND TP. Đà Nẵng.
Công ty TNHH Ngã Ba Huế Trung Nam cho biết, đã chuẩn bị hồ sơ trình UBND TP. Đà Nẵng phê duyệt thanh toán bổ sung từ ngân sách số lãi phát sinh trên vì cho rằng không phải do phía nhà đầu tư gây ra, đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền của TP. Đà Nẵng cho sử dụng 316,908/395,747 tỷ đồng mà ngân hàng đang phong tỏa. Trường hợp UBND TP. Đà Nẵng không thống nhất, nhà đầu tư xin hoàn trả lại số tiền thanh toán đang phong tỏa trên.
Công ty TNHH Ngã Ba Huế Trung Nam cho biết, đã chuẩn bị hồ sơ trình UBND TP. Đà Nẵng phê duyệt thanh toán bổ sung từ ngân sách số lãi phát sinh trên vì cho rằng không phải do phía nhà đầu tư gây ra, đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền của TP. Đà Nẵng cho sử dụng 316,908/395,747 tỷ đồng mà ngân hàng đang phong tỏa. Trường hợp UBND TP. Đà Nẵng không thống nhất, nhà đầu tư xin hoàn trả lại số tiền thanh toán đang phong tỏa trên.

Khánh Hồng

Theo Vietnam Finance