Chọn ngày đẹp khai xuân, khai trương cửa hàng, mở bán đầu năm Quý Mão 2023

Chọn ngày đẹp khai xuân, khai trương cửa hàng, mở bán hàng đầu năm là truyền thống của người Việt với kỳ vọng mang lại sự suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió, làm ăn phát đạt trong năm.

Chọn ngày đẹp khai xuân, khai trương cửa hàng, mở bán hàng đầu năm là truyền thống của người Việt với kỳ vọng mang lại sự suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió, làm ăn phát đạt trong năm.

Người Việt thường chọn giờ đẹp, ngày đẹp khai xuân, xuất hành, khai trương, mở bán đầu năm với kỳ vọng mang lại sự suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió, làm ăn phát đạt trong năm.

Dưới đây là những ngày đẹp khai xuân, khai trương cửa hàng, mở bán đầu năm 2023, mời các bạn tham khảo để chọn được ngày, giờ tốt nhất, tương thích với bản thân để làm những việc quan trọng trong ngày đầu năm mới.

Chọn ngày đẹp khai xuân, khai trương cửa hàng, mở bán đầu năm Quý Mão 2023 - Ảnh 1
Ngày đẹp khai xuân, khai trương cửa hàng, mở bán đầu năm Quý Mão 2023

Ngày đẹp khai xuân, khai trương cửa hàng, mở bán đầu năm Quý Mão 2023:

Mùng 2 Tết: Thứ hai, ngày 23/1/2023 là ngày 2/1/2023 Âm lịch. Ngày Tân Tỵ, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày: Sửu (1:00-2:59); Thìn (7:00-8:59); Ngọ (11:00-12:59); Mùi (13:00-14:59); Tuất (19:00-20:59); Hợi (21:00-22:59).

Mùng 4 Tết: Thứ tư, ngày 25/1/2023 là ngày 4/1/2023 Âm lịch. Ngày Quý Mùi, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão.

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59); Mão (5:00-6:59); Tỵ (9:00-10:59); Thân (15:00-16:59); Tuất (19:00-20:59); Hợi (21:00-22:59).

Mùng 7 Tết: Thứ bảy, ngày 28/1/2023 là ngày 7/1/2023 Âm lịch. Ngày Bính Tuất, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão.

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59); Thìn (7:00-8:59); Tỵ (9:00-10:59); Thân (15:00-16:59); Dậu (17:00-18:59); Hợi (21:00-22:59).

Mùng 9 Tết: Thứ hai, ngày 30/1/2023 là ngày 9/1/2023 Âm lịch. Ngày Mậu Tý, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Mùng 10 Tết: Thứ ba, ngày 31/1/2023 là ngày 10/1/2023 Âm lịch. Ngày Kỷ Sửu, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59); Mão (5:00-6:59); Tỵ (9:00-10:59); Thân (15:00-16:59); Tuất (19:00-20:59); Hợi (21:00-22:59).

Ngày 16/1: Thứ hai, ngày 6/2/2023 là ngày 16/1/2023 Âm lịch. Ngày Ất Mùi, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59); Mão (5:00-6:59); Tỵ (9:00-10:59); Thân (15:00-16:59); Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59).

Ngày 19/1: Thứ năm, ngày 9/2/2023 là ngày 19/1/2023 Âm lịch. Ngày Mậu Tuất, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59); Thìn (7:00-8:59); Tỵ (9:00-10:59); Thân (15:00-16:59); Dậu (17:00-18:59); Hợi (21:00-22:59).

Ngày 21/1: Thứ bảy, ngày 11/2/2023 là ngày 21/1/2023 Âm lịch. Ngày Canh Tý, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày: Tí (23:00-0:59); Sửu (1:00-2:59); Mão (5:00-6:59); Ngọ (11:00-12:59); Thân (15:00-16:59); Dậu (17:00-18:59).

Ngày 28/1: Thứ bảy, ngày 18/2/2023 là ngày 28/1/2023 Âm lịch. Ngày Đinh Mùi, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão.

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59); Mão (5:00-6:59); Tỵ (9:00-10:59); Thân (15:00-16:59); Tuất (19:00-20:59); Hợi (21:00-22:59).

Ngọc Lan

Theo Sở hữu trí tuệ